Kredyty frankowe

Wybierz swój język

Odwiedź nas ul. Kręta 10/U1, Wrocław
Napisz do nas Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Twój radca prawny we Wrocławiu

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

+48 736 860 916

Twój Radca Prawny

Posiadasz kredyt frankowy i chcesz się go pozbyć?

Uważasz, że dałeś nabić się we franki? Nie daj się nabić ponownie!

Uczciwa oferta na odfrankowienie Twojego kredytu!

Postępowanie sądowe w sprawie o kredyt frankowy - jak wyglada sprawa sądowa. Dochodzenie roszczeń z tytułu umowy o kredyt frankowy przeciwko bankowi, bez fachowej pomocy profesjonalnego pełnomocnika, może okazać się trudnym zadaniem. Umowy o kredyt frankowy formułowane są bowiem w sposób skomplikowany dla osób niezaznajomionych z prawem. Należy wziąć też pod uwagę, że bank jest prawie zawsze reprezentowany przed sądem przez adwokata lub radcę prawnego, dzięki czemu wzrastają jego szanse na wygraną w procesie.

Etap pierwszy – przygotowanie do wszczęcia postępowania

Dochodzenie roszczeń przeciwko bankowi przed sądem powinno poprzedzać przygotowanie do sprawy. Na tym etapie, dokonywana jest analiza umowy kredytowej pod kątem istnienia w niej klauzul abuzywnych. Umowy o kredyt we frankach są skomplikowane i nie jest łatwo uchwycić, które z postanowień są niedozwolone w świetle prawa. Na etapie przygotowania do procesu dokonuje się również zliczenia wszelkich należności zapłaconych przez konsumenta na rzecz banku oraz wyliczenia różnicy między wartością faktycznie zapłaconych rat, a wartością rat, jakie konsument byłby zobowiązany zapłacić, gdyby jego umowa frankowa nie zawierała niedozwolonych klauzul.

Etap przedsądowy

Na etapie przedsądowym następuje próba polubownego załatwienia sprawy, do czego obligują przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Zwykle odbywa się to poprzez wezwanie banku do zapłaty określonej kwoty pieniężnej. Gdy wezwanie to okaże się bezskuteczne, następuje etap sporządzenia pozwu. Bierze się tutaj pod uwagę wszelkie ustalone do tej pory okoliczności i podejmuje decyzję o charakterze żądań w pozwie. Mogą to być: żądanie “odfrankowienia” umowy kredytu czy też dalej idące żądanie stwierdzenia nieważności umowy kredytowej i dokonania wzajemnych rozliczeń. Istotne jest tutaj precyzyjne sformułowanie żądania pozwu oraz dokładne uzasadnienie, gdyż nawet mały błąd może skutkować zmniejszoną kwotą zasądzoną przez sąd lub rozstrzygnięciem niezgodnym z oczekiwaniami kredytobiorcy. Ważne jest również prawidłowe powołanie wniosków dowodowych, m. in. z dokumentów, z zeznań świadków czy też z opinii biegłych.

ostępowanie sądowe w sprawie o kredyt frankowy

Etap drugi – postępowanie przed sądem I instancji

Wniesienie pozwu otwiera postępowanie sądowe. W tym momencie sąd dokonuje analizy pozwu pod względem braków formalnych i jeżeli takie nie występują, przesyła odpis pozwu do banku, wyznaczając mu jednocześnie termin na złożenie odpowiedzi na pozew. Następnie możliwa jest wymiana kolejnych pism procesowych między stronami. Później sąd wyznaczy rozprawę. Mało prawdopodobne jest, że sprawa zakończy się na pierwszej rozprawie, ze względu na skomplikowanie materii, jednakże nadchodząca uchwała Sądu Najwyższego, w przedmiocie ujednolicenia wykładni przepisów dotyczących kredytów frankowych może spowodować szybsze rozpoznawanie spraw. Na rozprawach przeprowadzane są dowody dopuszczone przez sąd. Postępowanie pierwszoinstancyjne kończy się wydaniem przez sąd wyroku. Sąd orzeka w nim co do istoty sprawy, a także o kosztach postępowania. Wyrok ten nie jest prawomocny z momentem ogłoszenia. Strony mają dwutygodniowy termin na złożenie środka zaskarżenia, czyli apelacji, który rozpoczyna swój bieg z momentem doręczenia odpisu wyroku z uzasadnieniem, o co trzeba zawnioskować.

Etap trzeci – postępowanie przed sądem II instancji

Apelacja otwiera postępowanie przed sądem drugiej instancji. Etap ten nie jest obligatoryjny, ale w przypadku przegranej banku – prawdopodobny, ponieważ będzie on chciał odwołać się od niekorzystnego wyroku. Tutaj również jest możliwość złożenia odpowiedzi na apelację, w której odpowiada się na zarzuty banku. Podobnie jak w postępowaniu pierwszyinstancyjnym, wyznaczane są rozprawy, a na ostatniej z nich ogłaszany jest wyrok. Wyrok sądu drugiej instancji staje się prawomocny z momentem ogłoszenia. Od takiego wyroku przsyługują już wyłącznie nadzwyczajne środki zaskrażenia.

Kredyt we frankach? Napisz lub zadzwoń do nas!!
Darmowa analiza sprawy i konkurencyjne warunki współpracy!

Zadzwoń - 71 719 59 08!

Etap czwarty – prawomocny wyrok i jego wykonanie

W przypadku otrzymania korzystnego wyroku przez kredytobiorcę, ostatnim krokiem jest jego wykonanie przez bank. W przypadku odmowy wykonania go przez bank, istnieje możliwość wyegzekwowania wyroku w postępowaniu egzekucyjnym.

Postępowanie sądowe w sprawach frankowych cechuje się skomplikowaniem oraz długotrwałością. Przeprowadzenie dowodów, w szczególności z opinii biegłych oraz zeznań świadków, wymaga czasu. Obecnie istnieją także pewne rozbieżności w orzecznictwie dotyczącym spraw frankowych. Biorąc pod uwagę te okoliczności, rozsądnym rozwiązaniem wydaje się skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, specjalizującego się w tego typu sprawach.

Więcej o kancelarii prawnej:

linia

  • Jesteśmy zespołem prawników, tworzonym przez radców prawnych. Nasza Kancelaria Prawna świadczy usługi dla firm oraz klientów indywidulanych.
  •  
  • Przejdź do naszego bloga

 

Skontaktuj się z kancelarią prawną:

linia

Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Krasuski

  • ul. Kręta 10/U1, 50-233 Wrocław
  • tel./fax: 71 719 59 08, kom. 736 860 916
  • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • NIP: 9241757850  REGON: 022462290

Sprawdź co u nas słychać:

linia

facebook krpk na facebooku

twitter krpk na tweeterze

google+ krpk na google +

tumblr logo white 20 na tumblr

Logo-Krajowej-Izby-Radców-Prawnych     Kancelaria Prawna Wrocław - logo

Współpracujemy z:

SII