Odszkodowania

Wybierz swój język

Wiadomość Zadzwoń!

Twój Radca Prawny

Odwiedź nas ul. Kręta 10/U1, Wrocław
Napisz do nas Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Twój Radca Prawny

 

Odszkodowania Wrocław

Profesjonalne dochodzenie odszkodowań od ubezpieczycieli i od sprawców wypadków.
Wypadki komunikacyjne Błędy medyczne Wypadki przy pracy Inne szkody

Dochodzisz odszkodowania lub zadośćuczynienia? Wypadek, czy błąd medyczny?

Nie musisz płacić 20%, 25% lub 30% i więcej procent prowizji!!!

Nasz radca prawny pomoże w uzyskaniu odszkodowania

Wypadki komunikacyjne

Odszkodowanie lub zadośćuczynienie związane z wypadkiem komunikacyjnym.

kancelaria odszkodowanie wypadek

Błędy medyczne

Odszkodowanie za błąd medyczny, lekarski lub zaniedbanie medyczne.

blad medyczny odszkodowanie

Wypadki przy pracy

Odszkodwanie za wypadek w pracy, wypadek w drodze do pracy lub z pracy.

odszkodowanie wypadek przy pracy

Inne szkody

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie, nieudane wakacje, inne zdarzenia.

kancelaria odszkodowanie

Sprawdź dlaczego warto! Walczymy o wysokie odszkodowania!

 • 01PRZEDE WSZYTKIM KOSZTY
  kancelarie odszkodowawcze zwykle współpracują z pośrednikami i zewnętrznymi kancelariami prawnymi przez co wynagrodzenie za ich usługi jest często dużo wyższe niż w przypadku bezpośredniego skorzystania z usług radcy prawnego lub adwokata
 • 02BRAK ZALICZEK
  w większości spraw o zadośćuczynienie lub odszkodowawanie nie pobieramy zaliczek tytułem naszego wynagrodzenia; w każdym przypadku nasz prawnik rozważy mozliwość złożenia wniosku o zwolnienie Cię z wszelkich opłat sadowych oraz pomoże złożyć taki wniosek
 • 03POSTĘPOWANIA POLUBOWNE I SĄDOWE
  dochodzimy odszkodowań na drodze polubownej i sądowej, radca prawny z kancelarii prawnej zawsze dąży do uzyskania najwyższego odszkodowania; nasz prawnik nie zawrze ugody bez Twojej zgody
 • 04KOMPLEKSOWE DORADZTWO
  radca prawny może zapewnić fachową pomoc prawną od razu po zdarzeniu i przeprowadzić Cię przez cały proces dochodzenia zadośćuczynienia lub odszkodowania
 • 05INDYWIDUALNE PODEJŚCIE
  uważamy, że każdy przypadek zasługuje na indywidualne podejście, dlatego dostosowujemy sposób działania prawnika do Twoich konkretnych potrzeb i celów
 • 06DOŚWIADCZENIE I KWALIFIKACJE
  posiadamy wieloletnie doświadczenie w sprawach odszkodowawczych różnych kategorii; posiadamy zespół wykwalifikowanych profesjonalistów, posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego
 
Chcesz uzyskać należne Ci odszkodowanie?Odszkodowania - Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Krasuski
ZGŁOŚ SZKODĘ! ODDZWONIMY!
 
Napisz do nas, zadzwoń do nas lub odwiedź nas!
 
 
 • Zadośćuczynienie - czym jest i kiedy przysługuje

  Zadośćuczynienie jest świadczeniem jednorazowym o charakterze pieniężnym, które ma na celu zrekompensować osobie poszkodowanej cierpienia fizyczne i psychiczne, które poniosła w związku z danym zdarzeniem. Czytaj więcej...
 • Odszkodowanie - czym jest i kiedy przysługuje

  Odszkodowanie to jedno z podstawowych świadczeń – obok zadośćuczynienia, którego może dochodzić osoba, która doznała szkody. Odszkodowanie przysługuje w razie doznania szkody majątkowej rozumianej jako naruszenie dóbr lub interesów majątkowych osoby poszkodowanej. Czytaj więcej...
 • Czym różni się odszkodowanie od zadośćuczynienia

  Odszkodowanie a zadośćuczynienie - jakie są różnice pomiędzy świadczeniami. Osoby poszkodowane w różnych zdarzeniach, zgłaszając do zakładu ubezpieczeń swoje roszczenia ujmują je zwykle całościowo jako odszkodowanie, chociaż domagają się także przyznania im odpowiedniej kwoty tytułem zadośćuczynienia. Czytaj więcej...
 • Jak sądy ustalają wysokość zadośćuczynienia

  Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego sąd powinien zasądzić odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia. Co jednak oznacza wyrażenie „odpowiednia suma”? W jaki sposób sądy ją ustalają? Jaka powinna być wysokość zadośćuczynienia? Czytaj więcej...
 • Zadośćuczynienie? Czym jest uszczerbek na zdrowiu

  Pod pojęciem uszczerbku na zdrowiu rozumie się naruszenie sprawności organizmu polegające na trwałym bądź długotrwałym uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodującym upośledzenie czynności organizmu. Upraszczając jako uszczerbek na zdrowiu zostanie potraktowane każde poważne, długotrwałe i zwykle nieodwracalne uszkodzenie narządów ciała. Czytaj więcej...
 • Trwały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu a zadośćuczynienie

  Jaki wpływa ma uszczerbek na zdrowiu na wysokość zadośćuczynienia? Ze względu na fakt, że w przypadku zdarzeń, w których poszkodowany doznał trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, rozmiar krzywdy jest względnie wysoki, należy rozważyć czy okoliczność ta ma znaczenie dla ustalenia wysokości zadośćuczynienia, a jeśli tak to jakie. Czytaj więcej...
 • Odmowa wypłaty odszkodowania bądź zadośćuczynienia?

  Spotkała się odmowa wypłaty odszkodowania bądź zaniżono Ci odszkodowanie? Zgodnie z przepisami ubezpieczyciel jest zobowiązany wypłacić odszkodowanie i zadośćuczynienie w ciągu 30 dni od zawiadomienia go o szkodzie. W wielu przypadkach zamiast oczekiwanej informacji o wysokości przyznanego świadczenia, poszkodowany otrzymuje decyzję o odmowie wypłaty zarówno odszkodowania, jak i zadośćuczynienia. Czytaj więcej...
 • Jak uzyskać wyższe odszkodowanie i zadośćuczynienie od ubezpieczyciela?

  Interesuje Cie wyższe odszkodowanie? Gdy ubezpieczyciel wypłaca część świadczenia, to oznacza, że nie kwestionuje samego faktu powstania szkody majątkowej i niemajątkowej, a jedynie jej wysokość. Ustalenie natomiast wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia nie jest łatwym zadaniem nawet dla bezstronnego sądu. Czytaj więcej...
 • Ugoda z ubezpieczycielem co do odszkodowania

  Została Ci zaproponowana ugoda z ubezpieczycielem? Zakłady ubezpieczeń dążą do zawarcia ugody z poszkodowanymi. Dlaczego? Jakie odnoszą z tego korzyści? Czytaj więcej...
 • Odsetki od odszkodowania lub zadośćuczynienia

  Czy należą Ci się odsetki o odszkodowania? Czy mogę żądać odsetek za opóźnienie w zapłacie zadośćuczynienia i odszkodowania od ubezpieczyciela? Zgłoszenie szkody przez poszkodowanego powoduje powstanie obowiązku podjęcia stosownych działań przez zakład ubezpieczeń. Czytaj więcej...
 • Odsetki od odszkodowania - od jakiej daty żądać?

  Odsetki od odszkodowania - od jakiej daty? Poszkodowani często zadają sobie pytanie, czy mogą żądać od sprawcy zdarzenia (ubezpieczyciela) także zapłaty odsetek. Można żądać odsetek od odszkodowania. Problemem pozostaje jeszcze kwestia od jakiej daty należy żądać odsetek od odszkodowania. Czytaj więcej...
 • Postępowanie karne a odszkodowanie - kiedy można dochodzić odszkodowania lub zadośćuczynienia?

  Postępowanie karne a odszkodowanie, a w zasadzie możliwość dochodzenia odszkodowania jeżeli nie zostało zakończone postępowanie karne przeciwko sprawcy zdarzenia. Przepisy nakładają obowiązek wypłaty świadczenia przez zakład ubezpieczeń w określonych terminach. Zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych przekroczenie maksymalnego terminu na wypłatę świadczenia (90 dni) jest możliwe jedynie w przypadku, gdy stwierdzenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub też określenie wysokości odszkodowania uzależnione jest od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego. Czytaj więcej...
 • Zadośćuczynienie za wypadek komunikacyjny

  Zadośćuczynienie za wypadek komunikacyjny może przysługiwać obok odszkodowania za szkodę majątkową poniesioną w takim wypadku. Opisywaliśmy już sytuacje, w których osobie poszkodowanej przysługuje roszczenie o zapłatę odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia. Przypomnijmy, że obowiązek wypłaty zadośćuczynienia powstaje po stronie sprawcy lub innego podmiotu odpowiedzialnego za szkodę w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia u osoby poszkodowanej. Przyczyną powstania tych zdarzeń są najczęściej wypadki komunikacyjne. Czytaj więcej...
 • Przyczynienie się do szkody (częściowa odpowiedzialność za wypadek) - co z odszkodowaniem?

  Osoby poszkodowane, szczególnie w wypadkach komunikacyjnych często swoim zachowaniem przyczyniają się do powstania danego zdarzenia lub zwiększenia rozmiaru szkody. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego przyczynienie się osoby poszkodowanej do powstania lub zwiększenia szkody powoduje, że obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron. Innymi słowy, zachowanie się osoby poszkodowanej nie pozostaje bez wpływu na wysokość świadczeń, które mogą zostać jej przyznane. Czytaj więcej...
 • Koszty prywatnych wizyt lekarskich a odszkodowanie

  Koszty prywatnych wizyt lekarskich a odszkodowanie - czy ubezpieczyciel może odmówić rekompenstay? Zakłady ubezpieczeń kwestionują wydatki poniesione przez osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych na wizyty u specjalistów, twierdząc, że poszkodowani powinni leczyć się wyłącznie w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Powszechnie natomiast wiadomo, że kolejki do specjalistów w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, są niezwykle długie. Ponadto często obrażenia doznane przez osobą poszkodowaną wymagają szybkiego leczenia czy też leczenia za granicą bądź przez wybitnych specjalistów. Czy wobec tego ubezpieczyciel ma prawo nie zwrócić kosztów prywatnych wizyt u lekarzy? Czytaj więcej...
 • Odszkodowanie za utracone wynagrodzenie

  Jęzli utraciłeś dochód na skutek np. wypadku przysługuje Ci odszkodowanie za utracone wynagrodzenie. Osobie poszkodowanej, która utraciła dochody lub zarobki w związku z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia np. w wypadku komunikacyjnym, przysługuje odszkodowanie za utracone dochody lub zarobki. Sytuacja ta obejmuje zwykle przypadki, w których w związku z danym zdarzeniem osoba poszkodowana przebywała na zwolnieniu lekarskim i zamiast dostawać 100% wynagrodzenia, otrzymywała zaledwie 80%. Tego rodzaju odszkodowania można dochodzić obok innych świadczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (np. zadośćuczynienia). Do dochodzenia odszkodowania za utracony dochód zastosowanie będą miały wszelkie uwagi poczynione odnośnie tego świadczenia. Czytaj więcej...
 • Zwrot kosztów dojazdu do placówek medycznych jako odszkodowanie

  Zwrot kosztów dojazdu do placówek medycznych - komu i w jakiej sytuacji się należy? Osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym, która podejmuje się leczenia, jest często zmuszona do poniesienia dodatkowych wydatków związanych z dojazdem do placówek medycznych. Czy zakład ubezpieczeń powinien zwrócić osobie poszkodowanej także tego rodzaju wydatki? Czytaj więcej...
 • Odszkodowanie - jak udowodnić koszty leczenia

  Koszty leczenia a odszkodowanie - jak udowodnić poniesione koszty leczenia, czy wystarczy paragon? Podczas prowadzenia spraw dotyczących wypłaty odszkodowania za poniesione koszty leczenia często spotykamy się z odmową wypłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeń. Decyzje tego rodzaju są często oparte na tym, że osoba poszkodowana nie udowodniła faktu poniesienia przez nią kosztów leczenia lub ich wysokości. Czytaj więcej...
 • Renta od ubezpieczyciela

  Renta od ubezpieczyciela? Przepisy kodeksu cywilnego dopuszczają możliwość przyznania osobie poszkodowanej, która doznała obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia odpowiedniej renty. Renta jest to okresowe świadczenie pieniężne wypłacane przez sprawcę zdarzenia lub inny podmiot odpowiedzialny (np. ubezpieczyciela) osobie poszkodowanej. Czytaj więcej...
 • Sprawca wypadku nie miał ubezpieczenia OC – co z odszkodowaniem?

  Sprawca wypadku nie miał ubezpieczenia OC? Wiele osób prowadzących samochody nie posiada aktualnego ubezpieczenia OC. Co zrobić w sytuacji gdy zostaniemy poszkodowani w takim wypadku? Czy uzyskamy odszkodowanie od zakładu ubezpieczeń? Z takimi pytaniami najczęściej borykają się osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych, w których sprawca nie miał ważnego ubezpieczenia OC. Czytaj więcej...
 • Sprawca wypadku uciekł z miejsca zdarzenia – co z odszkodowaniem?

  Sprawca wypadku uciekł z miejsca zdarzenia? W przypadku gdy sprawca wypadku jest nam znamy, to z reguły wiemy jakie środki podjąć i od kogo możemy dochodzić odszkodowania. Sprawa się komplikuje, gdy sprawca nie jest znany, bowiem uciekł z miejsca zdarzenia, a osoba poszkodowana nie zdołała nawet zapisać numerów rejestracyjnych pojazdu, którym kierował sprawca wypadku. Kto w takim przypadku jest obowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej poszkodowanemu? Czytaj więcej...
 • Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej (członka rodziny)

  Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej - komu i co przysługuje? Śmierć osoby bliskiej jest niezwykle ciężkim doświadczeniem. Niezależnie od tego czy śmierć nastąpiła nagle np. w wyniku wypadku samochodowego czy była spowodowana powikłaniami powstałymi po błędzie medycznym, to cierpienie i ból rodziny zmarłego są ogromne. Zwykle negatywne skutki utraty osoby bliskiej odczuwane są przez rodzinę zmarłego nie tylko w sferze psychicznej, ale też materialnej. Z tego względu klienci naszej kancelarii, którzy przeszli przez te tragiczne wydarzenia zadają pytanie czy mogą żądać odszkodowania za śmierć osoby bliskiej. Oczywiście tak, jednak świadczeń należnych osobom bliskich za utratę osoby bliskiej jest więcej. Czytaj więcej...
 • Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej - kto jest osobą bliską?

  Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej - kto jest osobą bliską w rozumieniu przepisów prawa? Jaki jest krąg osób uprawnionych do odszkodowania w razie śmierci osoby bliskiej? Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego osobami uprawnionymi do dochodzenia odszkodowania za pogorszenie sytuacji życiowej w skutek śmierci członka rodziny oraz zadośćuczynienia są najbliżsi członkowie rodziny zmarłego. Ustawodawca nie zawarł w przepisach definicji pojęcia „najbliższy członek rodziny zmarłego”.   Czytaj więcej...
 • Przedawnienie roszczenia o odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej

  Przedawnienie roszczenia o odszkodowanie w razie śmierci osoby bliskiej - jaki jest termin? Roszczenia o wypłatę świadczeń z tytułu śmierci osoby bliskiej ulegają przedawnieniu. Oznacza to, że po upływie określonego czasu od zdarzenia osoby uprawnione mogą nie uzyskać należnych im pieniędzy w razie podniesienia przez stronę przeciwną zarzutu przedawnienia. Wobec tego przed wystąpieniem na drogę sądową należy określić czy roszczenia, których ma się zamiar dochodzić nie są już przedawnione. Czytaj więcej...
 • Odszkodowanie za zwrot kosztów pogrzebu i leczenia osoby zmarłej

  Odszkodowanie za zwrot kosztów pogrzebu i leczenia osoby zmarłej - jaki jest zakres odszkodopwania i kto jest uprawniony? Osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych są często zmuszone poddać się kosztownemu leczeniu w celu powrotu do zdrowia. Nie zawsze jednak podjęte przez lekarzy działania przynoszą zamierzone efekty. Niestety w niektórych przypadkach zdarza się, że osoba poszkodowana np. w wypadku komunikacyjnym umiera. Wówczas pojawia się pytanie, czy można domagać się od sprawcy wypadku lub zakładu ubezpieczeń, u którego miał on wykupioną polisę OC zwrotu kosztów pogrzebu i leczenia. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł. Czytaj więcej...
 • Renta w razie śmierci osoby bliskiej (członka rodziny)

  Renta w razie śmierci osoby bliskiej - komu przysługuje i jaka może być jej wysokość. Mój mąż zmarł w wyniku obrażeń doznanych w wypadku samochodowym. Moja sytuacja materialna znacznie się pogorszyła, nie jestem w stanie znaleźć środków na potrzeby moich dzieci. Czy mogę domagać się od osoby odpowiedzialnej za naprawienie szkody wypłaty stałej kwoty (np. co miesiąc)? Przepisy Kodeksu cywilnego, w takich sytuacjach jak ta opisana powyżej, pozwalają dochodzić renty alimentacyjnej. Czytaj więcej...
 • Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

  Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej - czym jest, komu przysługuje i w jakiej wysokości? Śmierć osoby bliskiej wiąże się z negatywnymi skutkami, zarówno o charakterze materialnym, jak i niematerialnym. W przypadku tych drugich najbliżsi członkowie rodziny zmarłego mogą domagać się od osoby zobowiązanej do naprawienia szkody stosownego zadośćuczynienia. Czytaj więcej...
 • Odszkodowanie za pogorszenie się sytuacji życiowej w skutek śmierci osoby bliskiej

  Odszkodowanie za pogorszenie się sytuacji życiowej w skutek śmierci osoby bliskiej - co obejmuje, w jakiej wysokości żądać, jak je uzyskać?Z powodu śmierci osoby poszkodowanej sytuacja życiowa członków jej rodziny może ulec pogorszeniu. Co zrobić, gdy śmierć osoby bliskiej skutkuje tym, że członkowie jej rodziny nie mogą już liczyć na jej pomoc, w tym finansową? W takiej sytuacji warto rozważyć dochodzenie od osoby zobowiązanej do naprawienia szkody (zwykle zakładu ubezpieczeń) odszkodowania za pogorszenie ich sytuacji życiowej spowodowanej śmiercią osoby najbliżej. Czytaj więcej...
 • Odszkodowanie za błąd medyczny - pojęcie błędu medycznego

  Błąd medyczny - czym jest błąd medzyczny, a czym powikłanie? W mediach często słyszy się o błędach lekarzy. Co w świetle przepisów prawa powinno zostać zakwalifikowano jako błąd medyczny? Za co tak w istocie ponoszą odpowiedzialność lekarze lub placówki medyczne, za co można żądać odszkodowania za błąd medyczny? Czytaj więcej...
 • Błąd medyczny - czego możesz żądać w ramach odszkodowania

  Błąd medyczny – czego możesz żądać? O tym, czym jest błąd medyczny i kiedy lekarz ponosi odpowiedzialność za nieudany zabieg lub nieodpowiednie leczenie pisaliśmy tutaj. Przypomnijmy tylko, że odpowiedzialność lekarza powstanie w przypadku tzw. „błędu w sztuce” - przeprowadzenia procesu leczniczego bądź zabiegu niezgodnie z zasadami wiedzy medycznej, tj. w sposób odbiegający od ustalonego wzorca postępowania w tego rodzaju sytuacjach. Czytaj więcej...
 • Błąd medyczny - odszkodowanie i zadośćuczynienie

  Błąd medyczny - przysługuje Ci odszkodowanie i zadośćuczynienie. Poszkodowani na skutek błędów medycznych pacjenci mają prawo do zwrotu kosztów leczenia oraz rekompensaty za doznaną krzywdę i cierpienie. Odszkodowanie i inne świadczenia za błędy medyczne mają na celu zapewnić poszkodowanym pacjentom odpowiednie środki na leczenie, a w konsekwencji umożliwić im szybszy powrót do zdrowia, a także stanowić wyrównanie cierpień. Czytaj więcej...
 • Odszkodowanie za błąd medyczny przy porodzie

  Odszkodowanie za błąd medyczny przy porodzie - parawnik omawia kto i czego może żądać? Okołoporodowe błędy medyczne wynikają z błędnej diagnozy, która skutkuje zastosowaniem przez lekarzy niewłaściwych procedur zarówno podczas ciąży, jak i samego porodu wyjasnia radca prawny. Do najczęściej popełnianych błędów medycznych można zaliczyć nieprawidłową diagnostyka stanu matki i dziecka oraz niewykonanie cesarskiego cięcia, w sytuacji, gdy jest to wskazane. Nieprawidłowe decyzje lekarzy powodują często poważne uszkodzenia ciała zarówno matki, ale też i dziecka powstałe przykładowo na skutek niedotlenienia, a w skrajnych przypadkach nawet śmierć. Czytaj więcej...
 • Wypadek przy pracy – czym jest i czego może żądać pracownik?

  Wypadek przy pracy – czym jest i czego może żądać pracownik wyjasnia radca prawny? Zgodnie z obowiązującymi prtzepisami za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło: (1) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych, (2) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia, (3) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.   Czytaj więcej...
 • Obowiązki pracodawcy w przypadku wypadku przy pracy

  Jakie są obowiązki pracodawcy w przypadku wypadku przy pracy? Czy należy Ci sie odszkodowanie za wypadek przy pracy - wyjaśnia radca z naszej Kancelarii prawnej. Przepisy prawa pracy nakładają na pracodawcę szereg obowiązków w sytuacji wystąpienia w jego zakładzie wypadku przy pracy. Postępowanie pracodawcy powinno wpisać się w ustawowo określony ciąg czynności, które powinien on podjąć. Dla pracownika przebieg postępowania po wystąpieniu wypadku przy pracy jest istotny z uwagi na konieczność ustalenia, czy dane zdarzenie kwalifikuje się jako wypadek przy pracy i sporządzenia odpowiedniej dokumentacji dotyczącej wypadku, której wymaga ZUS. Czytaj więcej...
 • Odszkodowanie za wypadek przy pracy z ZUS

  Odszkodowanie za wypadek przy pracy z ZUS - komu przysługuje i jak dochodzić? Pracownikowi, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w skutek wypadku przy pracy, przysługuje jednorazowe odszkodowanie. Ma ono na celu zrekompensować poszkodowanemu pracownikowi szkodę jaką doznał w wypadku przy pracy. Czytaj więcej...
 • Wypadek przy pracy - odszkodowanie od pracodawcy

  Czy otrzymam odszkodowanie od pracodawcy za wypadek przy pracy? Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy jest uprawniony do świadczeń z ubezpieczenia społecznego określonych w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy. Świadczenia te nie przysługują od pracodawcy lecz od ZUS-u, do którego odprowadzane są przez pracodawcę składki na ubezpieczenie wypadkowe. Czytaj więcej...
 • Wypadek przy pracy przedsiębiorcy

  Czy przedsiębiorcy nalezy się odszkodowanie za wypadek przy pracy? Zwykle osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, które ulegną wypadkowi przy pracy nie zdają sobie sprawy, że mogą otrzymać takie same świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego jak pracownicy. Przypomnijmy, że za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć. Istotne pozostaje również, kiedy nastąpiło zdarzenie. Aby dany wypadek mógł zostać zakwalifikowany jako wypadek przy pracy powinien wystąpić podczas wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem tej działalności przez przedsiębiorcę. Czytaj więcej...
 • Odszkodowanie z ZUS za chorobę zawodową

  Odszkodowanie z ZUS za chorobę zawodową - kiedy przysługuje i co jest chorobą zawodową? Za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy. Tak brzmi definicja ustawowa choroby zawodowej. Wynika z niej, że dla uznania choroby za chorobę zawodową konieczne jest łączne wystąpienie dwóch przesłanek. Czytaj więcej...
 • Odmowa przyznania odszkodowania z ZUS za wypadek przy pracy

  Odmowa przyznania odszkodowania z ZUS-u za wypadek przy pracy – co dalej? ZUS obligatoryjnie odmawia przyznania świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, w tym jednorazowego odszkodowania za stały lub długotrwały uszczerbku na zdrowiu w razie: Czytaj więcej...
 • Wysokość odszkodowania dla pracownika z ZUS

  Wysokość odszkodowania z ZUS jest z góry określona w przepisach prawa i zależna co do zasady jedynie od stwierdzonego uszczerbku na zdrowiu. ZUS określa stopień uszczerbku na zdrowiu, a także jego związek z wypadkiem przy pracy po zakończeniu leczenia lub rehabilitacji. Stały lub długotrwały uszczerbek stwierdza lekarz orzecznik ZUS po przeprowadzanym badaniu pracownika i analizie dokumentacji medycznej. Czytaj więcej...
 • Pogryzienie przez psa – odszkodowanie i zadośćuczynienie

  Pogryzienie przez psa - radca prawny wyjaśnia jakie roszczenia Ci przysługują. Ten kto został pogryziony przez cudzego psa ma prawo żądać zadośćuczynienia i odszkodowania za doznaną szkodę. Osobą uprawnioną do dochodzenia zapłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia jest osoba bezpośrednio poszkodowana, czyli osoba pogryziona. Jeżeli pogryzione zostanie dziecko, to zastępować je w ewentualnej sprawie sądowej będą rodzice. Czytaj więcej...
 • Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych

  Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych - radca prawny wyjaśnia kiedy i komu przysługuje. Przepisy Kodeksu cywilnego umożliwiają osobom, których dobra osobiste zostały zagrożone w skutek działania innej osoby domagania się od niej zaprzestania tych działań. Z kolei w razie naruszenia dóbr osobistych osoby poszkodowane mogą żądać usunięcia skutków, w szczególności złożenia odpowiednich oświadczeń. Nadto osobom, których dobra osobiste zostały naruszone przysługuje roszczenie o zapłatę odpowiedniej kwoty tytułem zadośćuczynienia. Skoncentrujmy się na tym, czym jest zadośćuczynieniei w jaki uzsykać zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych. Czytaj więcej...
 • Nieudane wakacje lub zmarnowany urlop - odszkodowanie i zadośćuczynienie

  Odszkodowanie lub zadośćuczynienie za nieudane wakacje lub zamrnowany urlop - kiedy i komu się należy wyjaśnia radca prawny z Wrocławia? Wymarzone wakacje okazały się klapą? Biuro podróży oferowało wysoki standard hotelu, bliskość do morza, dodatkowe atrakcje dla dzieci, a na miejscu okazało się, że warunki są zupełnie inne niż te obiecywane przez organizatora? Wakacji Ci na pewno nikt nie zwróci, ale w zamian za stres i rozczarowanie z powodu nieudanych wakacji możesz się domagać odszkodowania i zadośćuczynienia od biura podróży. Czytaj więcej...
 • Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie

  Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie - co obejmuje i komu przysługuje? Rolnicy mają ustawowy obowiązek ubezpieczenia polisą OC gospodarstwa rolnego - wskazuje radca prawny. Powoduje to, że osoba poszkodowana w wypadku z gospodarstwie rolnym ma prawo ubiegać się o odszkodowanie z OC rolnika. Stosowne świadczenia przysługują także członkom rodziny zmarłej na skutek wypadku osoby. Czytaj więcej...
 • Wypadek z udziałem dziecka

  Wypadek z udziałem dziecka - kto odpowiada i komu przysługuje roszczenie odszkodowawcze? Radca prawny wyjaśnia kiedy można żądać odszkodowania za wypadek z udziałem dziecka. Dzieci z uwagi na ich ruchliwość i brak doświadczenia są szczególnie narażone na różnego rodzaju urazy ciała. Jakie roszczenia odszkodowawcze przysługują rodzicom dzieci od sprawców zdarzeń lub osób, które sprawują nadzór nad ich pociechami? Czytaj więcej...

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘSTSZE PYTANIA

Nie pobieramy opłat wstępnych za przyjęcie sprawy. Nasze wynagrodzenie to przede wszytkim prowizja od kwoty odszkodowania, jaka zostaje Ci wypłacona. Dzięki temu w każdym przypadku jesteśmy zmotywowani by podjąć wszelkie niezbędne działania w celu wyegzekwowania odszkodowania Tobie należnego. Nasz radca prawny i prawnicy zapewnią profesjonalną pomoc prawną w sprawie o odszkodowanie.

Radca prawny z naszej kancelarii prawnej udzieli bezpłatne konsultacje prawne każdemu poszkodowanemu w celu ustalenia zakresu szkody oraz dopuszczalnych roszczeń odszkodowawczych. Nie pobieramy wynagrodzenia za przyjęcie sprawy (opłat wstępnych, zaliczek). Naszym wynagrodzeniem jest przede wszytkim prowizja od kwoty wypłaconego odszkodowania (success fee). Wysokość prowizji zależy od rodzaju szkody, zakresu świadczonych usług oraz zakresu podjętych czynności. Wysokość prowizji jest ustalana przed przyjęciem sprawy. O wysokości prowizji dowiesz się od radcy prawnego w trakcie bezpłatnych konsultacji.

Nasz prawnik zajmie się prowadzeniem sprawy o odszkodowanie na każdym etapie postępowania. Możesz zwrócić się do radcy prawnego zarówno wtedy, gdy jeszcze nie podjąłeś żadnych działań w celu uzyskania należnego Ci odszkodowania, jak i w sytuacji, gdy podjąłeś już pewne kroki, ale chcesz uzyskać pomoc profesjonalistów na dalszych etapach postępowania.

Zajmujemy się dochodzeniem odszkodowań i zadośćuczynień zarówno na etapie przedsądowym, jak i na etapie postępowania sądowego. Procesy sądowe są prowadzone przez wykwalifikowany zespół radców prawnych. W ramach prowadzenia sporów sądowych zapewniamy reprezentację przez radcę prawnego podczas rozprawy, a także sporządzanie wszelkich niezbędnych pism procesowych. Nie pobieramy dodatkowego wynagrodzenia za przyjęcie sprawy odszkodowawczej na etapie sporu sądowego.

Działamy na terenie całego kraju. Nasi radcowie prawni naszych Klientów w sprawach prowadzonych przed sądami w całej Polce. Pomagamy również w dochodzeniu odszkodowań związanych ze szkodami wyrządzonymi za granicą. Skontaktuj się z nami, a nasz radca prawny wskaże dokładnie w jaki sposób możemy procedować Twoją sprawę.

Nasz radca prawny pomoże zgromadzić niezbedną dokumentację. Prawnik poprowadzi całe postępowanie likwidacyjne przed ubezpieczycielem. Kancelaria prawna w Twoim imieniu sporządzi odwołanie od decyzji o wypłacie odszkodowania, a następnie skieruje - w razie potrzeby - sprawę na drogę postępowania sądowego. Po jego zakończeniu podejmiemy niezbędne czynności w ramach postępowania egzekucyjnego w celu wyegzekwowania zasądzonego na Twoją rzecz odszkodowania.

Uprawnionym do otrzymania odszkodowania lub zadośćuczynienia jest każdy, komu została wyrządzona szkoda na osobie lub na mieniu, o ile zaistnieją przesłanki odpowiedzialności ubezpieczyciela lub sprawcy szkody. Do wyrządzenia szkody dochodzi najczęściej wskutek wypadku komunikacyjnego, błędu lekarskiego, czy wypadku przy pracy. Są to jednak tylko sytuacje przykładowe.Nasz prawnik dokona analizy każdego uszczerbku na osobie, czy majątkowego pod kątem możliwości dochodzenia odszkodowania.

Dochodzenie odszkodowania jest możliwe nawet przez okres 20 lat od dnia zdarzenia wywołującego szkodę, jeżeli poszkodowany doznał szkody na skutek przestępstwa. Termin przedawnienia roszczeń odszkodowawczych zależy jednak od kilku czynników i co do zasady będzie wynosić 3 lata. Jeżeli chcesz uzyskać informację o możliwości dochodzenia odszkodowania za zdarzenia sprzed lat skontaktuj się z radcą prawnym, a bezpłatnie dokonamy analizy sprawy pod kątem terminu przedawnienia roszczeń.

Jeżeli nie jest konieczne skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego, postępowanie likwidacyjne może zakończyć się już po miesiącu. Odmowa wypłaty odszkodowania wiąże się jednak z koniecznością skierowania sprawy na drogę sądową. Czas trwania postępowania sądowego ws odszkodowania zależy od wielu czynników i może wynieść od kilku miesięcy do kilku lat. Będziesz reprezentoany przed sądem przez radcę prawnego z naszej kancelarii prawnej.

 

Więcej o kancelarii prawnej:

linia

 • Jesteśmy zespołem prawników, tworzonym przez radców prawnych. Nasza Kancelaria Prawna świadczy usługi dla firm oraz klientów indywidulanych.
 •  
 • Przejdź do naszego bloga

 

Skontaktuj się z kancelarią prawną:

linia

Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Krasuski

 • ul. Kręta 10/U1, 50-233 Wrocław
 • tel./fax: 71 719 59 08, kom. 736 860 916
 • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • NIP: 9241757850  REGON: 022462290

Sprawdź co u nas słychać:

linia

facebook krpk na facebooku

twitter krpk na tweeterze

google+ krpk na google +

tumblr logo white 20 na tumblr

Logo-Krajowej-Izby-Radców-Prawnych     Kancelaria Prawna Wrocław - logo

Współpracujemy z:

SII