RODO

Wybierz swój język

Odwiedź nas ul. Kręta 10/U1, Wrocław
Napisz do nas Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Twój radca prawny we Wrocławiu

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

+48 736 860 916

Twój Radca Prawny

RADCA PRAWNY DO DANYCH OSOBOWYCH

Doradztwo prawne w zakresie przetwarzania danych osobowych.
Pomoc prawna przy stosowaniu RODO. Doradztwo, analizy, sporządzanie dokumentacji.

Podstawy przetwarzania danych osobowych - objaśnia radca prawny z kancelarii Prawnej Konrada JKrasuskiego. Przepisy RODO stanowią, że przetwarzanie danych osobowych jest możliwe tylko jeśli odbywa się na jednej z wymienionych w art. 6 pkt 1 RODO podstaw. Oznacza to, aby w ogóle rozpocząć proces przetwarzania danych zgodnie z prawem, musi wystąpić jedna z przesłanek legalizujących przetwarzanie. Wynika to z zasady RODO dotyczącej legalności przetwarzania danych osobowych.

Czym jest przetwarzanie danych osobowych - wyjaśnia prawnik?

RODO zawiera definicję legalną tego pojęcia – zgodnie z art. 4 pkt 2 RODO – przetwarzanie danych osobowych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Jak widać, RODO szeroko ujmuje to pojęcie. Wobec tego należy przyjąć, że przetwarzanie danych oznacza każdą operację, działanie, które przeprowadza się na danych osobowych. Jeżeli masz zastanwaiasz się czy Twoje operacje na danych osobowych są ich przetwrzaniem skontaktuj się z radcą prawnym.

RODO radca prawny kancelaria prawna 

Podstawy przetwarzania danych (RODO)

RODO wyróżnia dwa rodzaje danych osobowych: zwykłe oraz szczególne. W pierwszej kolejności, zajmijmy się tymi pierwszymi, bowiem to właśnie one są przetwarzane najczęściej. RODO wyróżnia sześć warunków, w razie których wystąpienia przetwarzanie danych uznaje się za zgodne z prawem:
1) zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
4) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO),
5) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
6) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W piśmiennictwie prawnicy wskazują, że przesłanki te mają charakter autonomiczny i równoprawny. Oznacza to, że do stwierdzenie czy przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem wystarczające jest wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek. To administrator powinien zdecydować na jakiej podstawie chciałby przetwarzać dane osobowe. Przesłanki te nie zostały również uporządkowana hierarchicznie w art. 6 pkt 1 RODO, tzn. żadna z nich nie jest uprzywilejowana, ważniejsza od pozostałych. Daje to administratorowi swobodę w wyborze podstaw przetwarzania danych i umożliwia dostosowanie swojej działalności do przepisów RODO. W dalszej części każda z przesłanek zostanie omówiona szerzej.

Przesłanka niezbędności

W art. 6 pkt 1 lit. b-f została wyrażona zasada niezbędności, co sugeruje, że przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne tylko w niezbędnym zakresie służących do realizacji danego celu. Jeśli do realizacji konkretnego celu nie jest niezbędne przetwarzanie danych, to administrator nie powinien podejmować działań w wyniku, których dochodzi do gromadzenia przez niego danych osobowych.

Zastanawiasz się, czy podstawy przetwarzania danych w Twojej fimie są prawidłowe. Kancelaria Prawna Konrada Krasuskiego może to zweryfikować.

Więcej o kancelarii prawnej:

linia

  • Jesteśmy zespołem prawników, tworzonym przez radców prawnych. Nasza Kancelaria Prawna świadczy usługi dla firm oraz klientów indywidulanych.
  •  
  • Przejdź do naszego bloga

 

Skontaktuj się z kancelarią prawną:

linia

Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Krasuski

  • ul. Kręta 10/U1, 50-233 Wrocław
  • tel./fax: 71 719 59 08, kom. 736 860 916
  • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • NIP: 9241757850  REGON: 022462290

Sprawdź co u nas słychać:

linia

facebook krpk na facebooku

twitter krpk na tweeterze

google+ krpk na google +

tumblr logo white 20 na tumblr

Logo-Krajowej-Izby-Radców-Prawnych     Kancelaria Prawna Wrocław - logo

Współpracujemy z:

SII