Ochrona własności intelektualnej

Wybierz swój język

Odwiedź nas ul. Kręta 10/U1, Wrocław
Napisz do nas Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Twój radca prawny we Wrocławiu

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

+48 736 860 916

Twój Radca Prawny

RADCA PRAWNY DO OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Doradztwo prawne z zakresu ochrony praw autorskich
i własności przemysłowej.

ZASTĘPSTWO PROCESOWE

Zastępstwo procesowe - własność intelektualna / prawa autorskie

DORADZTWO PRAWNE

Doradztwo prawne z zakersu własności intelektualnej

SPORZĄDZANIE UMÓW

Sporządzanie umów z zakresu prawa autorskiego

Wyngrodzenie i roszczenia

Pomożemy w dochodzeniu roszczeń związanych z prawami autorskimi

Zarówno osobiste, jak i majątkowe prawa autorskie podlegają ochronie - wyąjnia radca prawny z kancelarii. Ustawodawca zróżnicował jednak katalog roszczeń, z którymi mogą występować twórcy oraz inne osoby, które są do tego uprawnione. Ostatnio w swojej praktyce spotkałem się z pytaniem ze strony twórcy, który chciał domagać się zadośćuczynienia za naruszenie przysługujących mu osobistych praw autorskich. Czy takie roszczenie przysługuje twórcy?

Prawo autorskie a zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie służy pokryciu szkody niemajątkowej jaką jest krzywda. Jak uznał Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 19 maja 2017 r., sygn.: I ACa 351/16 krzywda na gruncie prawa autorskiego prowadzi do nagromadzenia pewnych ujemnych doznań psychicznych, które sprowadzają się do cierpienia. To cierpienie może być wynikiem naruszenia więzi autora ze swoim dziełem, w tym brakiem lub ograniczeniem jego wpływu na jego aktualną formę i treść z którymi traktowanymi łącznie identyfikuje się, także w relacjach z podmiotami trzecimi, wobec których utwór jako całość oraz elementy jego struktury stanowią również o jego umiejętnościach i profesjonalnych kwalifikacjach, współdecydującymi o wizerunku autora i sposobie jego odbierania w stosunkach zewnętrznych (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 19 czerwca 2019 r, sygn.: I ACa 720/18).

Regulacja art. 78 ust. 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. nie wiąże powstania roszczenia o zadośćuczynienie po stronie twórcy z odrębnie wyróżnionym dobrem (dobrami osobistymi), mówiąc jedynie o krzywdzie podlegającej wyrównaniu przez przyznanie odpowiedniej sumy pieniężnej - zadośćuczynienia. Tak rozumiany uszczerbek należy łączyć z rzeczywiście istniejącym po stronie pokrzywdzonego dyskomfortem psychicznym pozostającym w adekwatnym związku przyczynowym z dokonanym naruszeniem osobistych praw autorskich do utworu. Decydują o jego powstaniu i rozmiarze negatywne przeżycia tej natury wynikające z naruszenia więzi autora ze swoim dziełem, w tym brakiem lub ograniczeniem jego wpływu na jego aktualną formę i treść z którymi, traktowanymi łącznie identyfikuje się, także w relacjach z podmiotami trzecimi, wobec których utwór jako całość oraz elementy jego struktury stanowią również o jego umiejętnościach i profesjonalnych kwalifikacjach, współdecydujących o wizerunku autora i sposobie jego odbierania w stosunkach zewnętrznych.

Tak uznał Sądu Apelacyjny w Krakowie w wyroku z dnia 19 czerwca 2019 r., sygn. akt I ACa 720/18

Prawo autorskie - kiedy można domagać się zadośćuczynienia?

Podstawową przesłanką dochodzenia zadośćuczynienia jest posiadanie legitymacji do wystąpienia z tym roszczeniem. Co do zasady będzie ono przysługiwało twórcy. Dodatkowo przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych stanowią, że naruszenie praw autorskich musi być zawinione, by powstała możliwość dochodzenia zadośćuczynienia za naruszenie praw autorskich. Ostatnim z warunków jest udowodnienie poniesienia krzywdy przez twórcę na skutek działania innej osoby. Jak stwierdził Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 29 sierpnia 2018 r., sygn.: I ACa 415/17 w niektórych przypadkach powstanie krzywdy jest oczywiste: „Nieoznaczenie autorstwa utworów narusza prawo osobiste autora do oznaczenia jego autorstwa. Wyrządzona w ten sposób krzywda nie wymaga dalszego dowodzenia, jest ona oczywista”. Jeśli zostaną spełnione wszystkie wyżej wskazane przesłanki, to twórcy przysługuje roszczenie o zapłatę zadośćuczynienia.

Uważasz, że twoje prawa autorskie zostały naruszone? Skontaktuj sie z naszym radcą prawnym.

Więcej o kancelarii prawnej:

linia

  • Jesteśmy zespołem prawników, tworzonym przez radców prawnych. Nasza Kancelaria Prawna świadczy usługi dla firm oraz klientów indywidulanych.
  •  
  • Przejdź do naszego bloga

 

Skontaktuj się z kancelarią prawną:

linia

Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Krasuski

  • ul. Kręta 10/U1, 50-233 Wrocław
  • tel./fax: 71 719 59 08, kom. 736 860 916
  • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • NIP: 9241757850  REGON: 022462290

Sprawdź co u nas słychać:

linia

facebook krpk na facebooku

twitter krpk na tweeterze

google+ krpk na google +

tumblr logo white 20 na tumblr

Logo-Krajowej-Izby-Radców-Prawnych     Kancelaria Prawna Wrocław - logo

Współpracujemy z:

SII