PUBLIKACJE

Wybierz swój język

Odwiedź nas ul. Kręta 10/U1, Wrocław
Napisz do nas Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Twój radca prawny we Wrocławiu

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

+48 736 860 916

Twój Radca Prawny

W dniu 30 maja 2014 r. Sejm przyjął ustawę o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), której celem jest uporządkowanie dotychczasowej regulacji praw konsumenta, a także implementowanie unijnych dyrektyw regulujących zagadnienia obrotu konsumenckiego.

Ustawa określa prawa przysługujące konsumentowi, w szczególności:
1) obowiązki przedsiębiorcy zawierającego umowę z konsumentem;
2) zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa;
3) zasady i tryb wykonania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa;
4) zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość dotyczącej usług finansowych.

Ustawa nie ma zastosowania m.in. do umów przeniesienia własności nieruchomości oraz najmu lokali mieszkalnych, usług finansowych czy umów o imprezę turystyczną. Minimalna wartość transakcji, od której będą obowiązywać przepisy ustawy to 50 zł.

Nowe prawo konsumenckie wprowadza rozbudowany katalog obowiązków informacyjnych, nakładając na przedsiębiorcę obowiązek poinformowania w sposób jasny i zrozumiały m.in. o cechach świadczenia, swoich danych identyfikujących, łącznej cenie lub wynagrodzeniu wraz z podatkami, sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę czy procedurze rozpatrywania reklamacji. Obowiązek informacyjny nie dotyczy jednak drobnych umów życia codziennego wykonywanych natychmiast po ich zawarciu.

Dodatkowe obowiązki informacyjne nałożono na przedsiębiorców w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość. Dotyczą one przede wszystkim przesłanek, sposobu złożenia i skutków konsumenckiego prawa do odstąpienia od umowy.

Okres uprawiający konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa bez podania przyczyny został wydłużony do 14 dni. Ustawa wyraźnie wskazuje, od którego momentu termin ten powinien być liczony (od objęcia rzeczy w posiadanie lub zawarcia umowy). Jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia, w którym taka informacja powinna zostać przekazana konsumentowi. Ustawa określa szereg przypadków, gdy prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi, co odnosi się przede wszystkim do umów sprzedaży towarów, których oryginalne opakowanie nie może zostać odtworzone po ich otwarciu. Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy oraz wzór formularza odstąpienia zostały określone w załączniku do ustawy.

Ustawa znosi odrębny reżim odpowiedzialności sprzedawcy w umowach konsumenckich (tzw. odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową), wprowadzając stosowne postanowienia do przepisów o rękojmi za wady zawartych w kodeksie cywilnym. W ten sposób ujednolicono reżim odpowiedzialności za wady towaru. Przepisy o rękojmi w nowym brzmieniu zawierają jednak szereg uregulowań szczególnych mających zastosowanie wyłącznie w umowach zawartych z konsumentem. Dotyczy to w szczególności uprawnień konsumenta, który będzie mógł w znacznie szerszym zakresie domagać się wymiany towaru na nowy. Wydłużony został również okres domniemania wadliwości przedmiotu sprzedaży z 6 miesięcy do roku.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, tj. w dniu 25 grudnia 2014 r.

Więcej o kancelarii prawnej:

linia

  • Jesteśmy zespołem prawników, tworzonym przez radców prawnych. Nasza Kancelaria Prawna świadczy usługi dla firm oraz klientów indywidulanych.
  •  
  • Przejdź do naszego bloga

 

Skontaktuj się z kancelarią prawną:

linia

Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Krasuski

  • ul. Kręta 10/U1, 50-233 Wrocław
  • tel./fax: 71 719 59 08, kom. 736 860 916
  • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • NIP: 9241757850  REGON: 022462290

Sprawdź co u nas słychać:

linia

facebook krpk na facebooku

twitter krpk na tweeterze

google+ krpk na google +

tumblr logo white 20 na tumblr

Logo-Krajowej-Izby-Radców-Prawnych     Kancelaria Prawna Wrocław - logo

Współpracujemy z:

SII