RODO

Wybierz swój język

Odwiedź nas ul. Kręta 10/U1, Wrocław
Napisz do nas Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Twój radca prawny we Wrocławiu

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

+48 736 860 916

Twój Radca Prawny

RADCA PRAWNY DO DANYCH OSOBOWYCH

Doradztwo prawne w zakresie przetwarzania danych osobowych.
Pomoc prawna przy stosowaniu RODO. Doradztwo, analizy, sporządzanie dokumentacji.

Czym są dane osobowe wg RODO. Radca prawny wyjaśnia, że przepis art. 4 pkt 1 RODO zawiera definicję danych osobowych. Zgodnie z tym przepisem - jak wyjaśnia prawnik - dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numeru identyfikacyjnego, danych o lokalizacji, identyfikatora internetowego lub jednego bądź kilku szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Dane osobowe wg RODO a dane osobowe wg ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz dyrektywy 95/46/WE

Jak wyjasnia radca prawny pojęcie danych w ustawie o ochronie danych osobowych występowało w art. 6, który stanowił, że za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Przy czym za osobę możliwą do zidentyfikowania uznawano osobę, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Jednakże informacji nie uważało się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań. Na pierwszy rzut oka widać, że RODO rozszerza pojęcie danych osobowych. Podobna konkluzja dotyczy stosunku tego pojęcia w RODO i w art. 2 lit. a dyrektywy 95/46/WE. Ponadto, znacznie rozszerzono katalog przykładów danych osobowych, w szczególności w odniesieniu do danych elektronicznych - dane o lokalizacji, identyfikator internetowy.

Prawnik wyjaśnia przesłanki kwalifikujące dane osobowe

Za dane osobowe mogą zostać uznane wszelkie informacje, jeżeli:

• dotyczą osoby fizycznej,

• istnieje związek pomiędzy tą informacją a osobą fizyczną,

• dotyczą osoby zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania.

Osoba fizyczna

Należy zaznaczyć, że unijny ustawodawca nie chroni przepisami RODO osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. RODO dotyczy tylko osób fizycznych. W konsekwencji dane przedsiębiorców, którzy nie prowadzą jednoosobowej działalności gospodarczej, takie jak nazwa firmy, dane kontaktowe, forma prawna prowadzenia działalności nie są chronione przepisami RODO. Jednak w niektórych przypadkach np. dane osobowe członków organów, jako osób fizycznych będą podlegać ochronie na tej podstawie prawnej (zob. wyrok TS z 9.11.2010 r., sprawy połączone C-92/09 oraz C-93/09, Volker und Markus Schecke i Eifert, CURIA). Nie jest osoba fizyczną zmarły – zatem dane dotyczące osób zmarłych nie są danymi osobowymi. Dane te mogą jednak podlegać pośredniej ochronie, a krajowy ustawodawca może przyjąć przepisy regulujące ochronę danych osobowych osób zmarłych. Również nasciturus nie może być podmiotem danych osobowych. Jednakże - jak wskazuje radca prawny - do chwili urodzenia dane nasciturusa mogą być przede wszystkim danymi osobowymi jego matki lub ojca.

Związek pomiędzy informacją a osobą fizyczną

Warunek wystąpienia tego związku nie został wyrażony wprost w art. 4 pkt 1 RODO, jednak z całą pewnością jego zaistnienia jest niezbędne, by móc daną informację uznać za dane osobowe. Nasz prawnik wskazuje, że związek ten musi mieć charakter merytoryczny. Wyraża się on w przyjęciu, że informacja dotyczy osoby, jeżeli jest ona na temat tej osoby. Relacja ta musi dotyczyć co najmniej treści, celu lub skutku, czyli informacja wprost lub pośrednio musi wskazywać określoną osobę fizyczną, lub też jeżeli dane informacje są lub mogą być wykorzystywane w celu oceny osoby, jej traktowania w określony sposób lub też wpływania na jej status lub zachowanie, lub ich użycie może wpływać na prawa i wolności danej osoby fizycznej. Podsumowując, jako dane osobowe powinny być kwalifikowane wszelkie informacje, jeżeli tylko możliwe jest ich odniesienie do konkretnej osoby.

Osoba zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania

Za zidentyfikowaną osobę fizyczną uznaje się osobę, której tożsamość jest ustalona – bezpośrednio i natychmiast bez konieczności podejmowania dodatkowej aktywności i jeśli w grupie osób można ją odróżnić od wszystkich pozostałych członków grupy. Natomiast za możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną jest osoba, której tożsamość można ustalić w sposób bezpośredni lub pośredni - wyjasnia radca prawny. Aby stwierdzić, czy dana osoba fizyczna jest możliwa do zidentyfikowania, należy wziąć pod uwagę wszelkie rozsądnie prawdopodobne sposoby, że zostaną wykorzystane przez administratora lub inną osobę w celu bezpośredniego lub pośredniego zidentyfikowania osoby fizycznej. Aby stwierdzić, czy dany sposób może być z uzasadnionym prawdopodobieństwem wykorzystany do zidentyfikowania danej osoby, trzeba uwzględnić wszelkie obiektywne czynniki, takie jak koszt i czas potrzebne do jej zidentyfikowania, oraz technologię dostępną w momencie przetwarzania danych, jak również postęp technologiczny.

Wszelkie informacje

Na koniec należy wyjaśnić zwrot „wszelkie informacje”. Pojęcie to powinno być rozumiane szeroko – jako wszelkie informacje o zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osobach fizycznych. Zatem są to czynniki określające tożsamość: • fizyczną, • fizjologiczną, • genetyczną, • psychiczną, • ekonomiczną, kulturową, • społeczną. Zatem danymi osobowymi z całą pewnością będą: imię i nazwisko, numery identyfikacyjne, data urodzin, adresem zamieszkania, płeć, kolor oczu, waga, wzrost. Do danych osobowych należy zaliczać również informacje dotyczące poglądów, przekonań, wypowiedzi czy życzeń, relacji zawodowych, o charakterze majątkowym, dotyczące życia prywatnego i rodzinnego. Do danych osobowych zalicza się także dane lokalizacyjne, identyfikatory internetowe (numer IP), oraz identyfikatory plików cookie. Należy pamiętać, że te informacje będą danymi osobowymi, jeśli zostaną spełnione pozostałe przesłanki kwalifikacyjne tego pojęcia.

Powyższy artykuł wyjaśnia wszytkie Twoje wątpliwości? Jezlie nie to zadzwoń do Kancelarii Prawnej Konrada Krasuskiego. Dostarczymy Ci rozwiązania z zakresu RODO.

Więcej o kancelarii prawnej:

linia

  • Jesteśmy zespołem prawników, tworzonym przez radców prawnych. Nasza Kancelaria Prawna świadczy usługi dla firm oraz klientów indywidulanych.
  •  
  • Przejdź do naszego bloga

 

Skontaktuj się z kancelarią prawną:

linia

Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Krasuski

  • ul. Kręta 10/U1, 50-233 Wrocław
  • tel./fax: 71 719 59 08, kom. 736 860 916
  • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • NIP: 9241757850  REGON: 022462290

Sprawdź co u nas słychać:

linia

facebook krpk na facebooku

twitter krpk na tweeterze

google+ krpk na google +

tumblr logo white 20 na tumblr

Logo-Krajowej-Izby-Radców-Prawnych     Kancelaria Prawna Wrocław - logo

Współpracujemy z:

SII