RODO

Wybierz swój język

Odwiedź nas ul. Kręta 10/U1, Wrocław
Napisz do nas Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Twój radca prawny we Wrocławiu

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

+48 736 860 916

Twój Radca Prawny

RADCA PRAWNY DO DANYCH OSOBOWYCH

Doradztwo prawne w zakresie przetwarzania danych osobowych.
Pomoc prawna przy stosowaniu RODO. Doradztwo, analizy, sporządzanie dokumentacji.

Inne podstawy przetwarzania danych osobowych - wyjaśnia radca prawny. RODO - poza omówionymi we wcześniejszych wpisach - wymienia jeszcze trzy inne podstawy przetwarzania danych osobowych – zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO przetwarzanie danych jest zgodne z prawem, jeżeli:

1) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
2) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,
3) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

1. Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne wtedy, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - wyjasnia prawnik.

Jest to przesłanka legalizacyjna, której przyznaje się pierwszeństwo stosowania przed wszystkimi innymi podstawami. W sytuacji, gdy występuje tego rodzaju przesłanka do przetwarzania danych osobowych, to nie ma potzreby wówczas występować o zgodę osoby, której dane dotyczą, bowiem jest to samodzielna przesłanka legalizująca przetwarzanie danych, choć podjęcie takich działań może powodować u osoby, której dane dotyczą błędne przeświadczenie, że może wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Radca prawny wyjaśnia jakie są przesłanki dopuszczalności przetwarzania dancyh osobowych

Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO jest dopuszczalne jeżeli zostaną spełnione łącznie dwie przesłanki:

1) można wskazać przepis prawa powszechnie obowiązującego, który nakłada na administratora danych obowiązek prawny,
2) przetwarzanie danych jest niezbędne dla realizacji tego obowiązku prawnego.

Jeżeli chodzi o pierwszą z przesłanek - wskazuje radca prawny - istotne znaczenie ma katalog źródeł prawa zawarty w art. 87 ust. 1 Konstytucji RP. Z uwzględnieniem tego katalogu należy szukać podstawy prawnej przetwarzania danych w przepisach prawa. Wyjątkiem są rozporządzenia, gdyż ze względu na konstytucyjną zasadę możliwości ograniczenia wolności i praw w ustawie (prawa do decydowania o ujawnieniu swoich danych). Zatem nie powinno się wskazywać jako podstawy przetwarzania danych osobowych przepisu rozporządzenia. Podobne uwagi odnoszą się do wskazywania jako podstawy prawnej przetwarzania danych decyzji administracyjnej.

Kolejny z warunków przetwarzania danych osobowych na wyżej wymienionej podstawie jest ściśle związany ze wszystkimi innymi podstawami. RODO umożliwia przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w niezbędnym zakresie, wynikającym z celu w jakim dane są przetwarzane, a także wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji danego celu (dowiedz się więcej tutaj – zasada ograniczenia celu).

2. Ochrona żywotnych interesów (art. 6 ust. 1 lit. d RODO)

Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne wtedy, gdy jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej.

Warunki przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d RODO

Przetwarzanie danych osobowych na ww. podstawie jest możliwe jedynie, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

1) zagrożone są żywotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,
2) ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą jest możliwa tylko poprzez przetwarzanie danych osobowych.

Pojęcie żywotnych interesów

Przyjmuje się, że żywotne interesy to interesy o dużym znaczeniu dla osoby, której dane dotyczą lub dla innej osoby, takie jak zdrowie, życie oraz interesy majątkowe.

Podstawa przetwarzania danych z art. 6 ust. 1 lit. d RODO a inne podstawy

Zgodnie z motywem 46 preambuły RODO przetwarzanie danych w celu ochrony żywotnego interesu innej osoby fizycznej powinno być podstawą przetwarzania danych osobowych wyłącznie w przypadkach, gdy ewidentnie przetwarzania tego nie da się oprzeć na innej podstawie prawnej.

3. Wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e RODO)

Wg naszego prawnika - do do zasady - analizowana przesłanka będzie podstawą przetwarzania danych jedynie przez organy władzy publicznej lub inne podmioty realizujące zadania w interesie publicznym.

Jeżeli dalej zastanawiasz się, czy prawidłowo przetwarzasz dane osobowe zapraszamy do Kancelarii Prawnej Konrada Krasuskiego.

Więcej o kancelarii prawnej:

linia

  • Jesteśmy zespołem prawników, tworzonym przez radców prawnych. Nasza Kancelaria Prawna świadczy usługi dla firm oraz klientów indywidulanych.
  •  
  • Przejdź do naszego bloga

 

Skontaktuj się z kancelarią prawną:

linia

Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Krasuski

  • ul. Kręta 10/U1, 50-233 Wrocław
  • tel./fax: 71 719 59 08, kom. 736 860 916
  • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • NIP: 9241757850  REGON: 022462290

Sprawdź co u nas słychać:

linia

facebook krpk na facebooku

twitter krpk na tweeterze

google+ krpk na google +

tumblr logo white 20 na tumblr

Logo-Krajowej-Izby-Radców-Prawnych     Kancelaria Prawna Wrocław - logo

Współpracujemy z:

SII