Prawo konkurencji i prawo konsumenckie

Wybierz swój język

Odwiedź nas ul. Kręta 10/U1, Wrocław
Napisz do nas Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Twój radca prawny we Wrocławiu

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

+48 736 860 916

Twój Radca Prawny

CZYNY NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI,
OCHRONA KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Stałeś się ofiarą nieuczciwej konkurencji albo chcesz się
uchronić przed naruszeniem zasad uczciwej konkurencji?

Stałeś się ofiarą czynu nieuczciwej konkurencji? 

Radca prawny - prawo konkurencji

Konkurencja podszywa się pod Ciebie lub w inny sposób narusza Twoje prawa? Napisz do nas!

CZYN NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

Sprawdzimy, czy działanie jest czynem nieuczciwej konkurencji

JAKIE ROSZCZCZENIE?!

Analiza roszczeń w związku z czynem nieuczciwej konkurencji

POSTĘPOWANIE

Reprezentacja w sprawie z czynu nieuczciwej konkurencji

DORADZTWO

Doaradzamy w zakresie spraw związanych z czynami nieuczciwej konkurencji

Czy przejmowanie klientów konkurencji może stanowić czyn nieuczciwej konkurecnji - radca prawny wyjaśnia. W obrocie gospodarczym bywają sytuacje, w których przedsiębiorcy, chcąc rozszerzyć swoją ofertę i przejąć klientów konkurencyjnych podmiotów, czynią to niezgodnie z przepisami prawa i narażają się na odpowiedzialność z tytułu popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji. Warto zatem znać uregulowania dotyczące kierowania ofert do klientów konkurencji, aby uniknąć wszelkich niedogodności.

Przesłanki czynu nieuczciwej konkurencji w zakresie nieuczciwego przejęcia klientów

Powyższy czyn nieuczciwej konkurencji został określony w art. 12 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przesłanki, jakie zostały wskazane to:

  • nakłanianie klientów przedsiębiorcy lub innych osób do rozwiązania z nim umowy albo niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
  • w celu przysporzenia korzyści sobie lub osobom trzecim albo szkodzenia przedsiębiorcy.

W związku z tym, konieczne jest nakłanianie klientów konkurenta do rozwiązania umowy lub jej niewykonania, przy czym konieczny jest cel w postaci chęci przysporzenia sobie lub osobie trzeciej korzyści albo zaszkodzenia przedsiębiorcy.

Przejęcie klientów konkurencji - jaką postać może przybrać powyższy czyn nieuczciwej konkurencji?

Jako przykład może posłużyć sytuacja z 2014 r. W tym roku jeden z operatorów sieci komórkowej chciał przejąć klientów konkurencji. W związku z tym, wysłał do klientów konkurenta ponad 5 milionów wiadomości sms, głównie z pytaniem, czy adresat zgadza się na kontakt doradcy klienta w celu przedstawienia propozycji przeniesienia numeru. Oferował przy tym pokrycie wszelkich kosztów przeniesienia numeru, a nawet pokrycie kar umownych. W wyniku wniesienia pozwu przez firmę, której klienci byli adresatami wiadomości, stwierdzone zostało popełnienie czynu nieuczciwej konkurencji. W wyroku w tej sprawie sąd stwierdził, że:

Uczciwe przejmowanie klientów powinno być wynikiem atrakcyjności własnej oferty, natomiast niedopuszczalne jest zniechęcenie klientów do poprzedniego kontrahenta, jak również zobowiązanie się do zapłacenia kar umownych za klientów, którzy rozwiążą określoną umowę z dotychczasowym kontrahentem. Zakreślenie ram czasowych danej oferty „na czas trwania umowy z obecnym dostawcą” oraz skierowanie jej tylko do klientów ściśle określonych firm telekomunikacyjnych, nie może być uznane za uczciwe i przesądza o „nakłanianiu” w rozumieniu art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 9 maja 2016 r. I ACa 67/16

Co wynika z powyższego przykładu?

Dzięki powyższemu przykładowi można stwierdzić, że podjęcie próby przejęcia klientów konkurencyjnego przedsiębiorstwa powinno nastąpić zgodnie z określonymi warunkami, mianowicie poprzez złożenie klientom konkurencji atrakcyjnej oferty i w ten sposób zachęcenie ich do skorzystania z usług bądź towarów przedsiębiorcy. Niemniej jednak, próba taka musi cechować się zgodnością z prawem oraz dobrymi obyczajami, podobnie jak kierowanie ofert pracy do pracowników firm konkurencyjnych.

Przejęcie klientów konkurencji - odpowiedzialność z tytułu popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji

Popełniając powyższy czyn nieuczciwej konkurencji, możliwa jest odpowiedzialność cywilna. Poszkdowanemu przysługują w zwiazku z czynem nieuczciwej konkurencji stosowne roszczenia wskazane w ustawie. Przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać zaniechania niedozwolonych działań, usunięcia skutków niedozwolonych działań, złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie, naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych, zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego - jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.

Więcej o kancelarii prawnej:

linia

  • Jesteśmy zespołem prawników, tworzonym przez radców prawnych. Nasza Kancelaria Prawna świadczy usługi dla firm oraz klientów indywidulanych.
  •  
  • Przejdź do naszego bloga

 

Skontaktuj się z kancelarią prawną:

linia

Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Krasuski

  • ul. Kręta 10/U1, 50-233 Wrocław
  • tel./fax: 71 719 59 08, kom. 736 860 916
  • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • NIP: 9241757850  REGON: 022462290

Sprawdź co u nas słychać:

linia

facebook krpk na facebooku

twitter krpk na tweeterze

google+ krpk na google +

tumblr logo white 20 na tumblr

Logo-Krajowej-Izby-Radców-Prawnych     Kancelaria Prawna Wrocław - logo

Współpracujemy z:

SII