Prawo konkurencji i prawo konsumenckie

Wybierz swój język

Odwiedź nas ul. Kręta 10/U1, Wrocław
Napisz do nas Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Twój radca prawny we Wrocławiu

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

+48 736 860 916

Twój Radca Prawny

CZYNY NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI,
OCHRONA KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Stałeś się ofiarą nieuczciwej konkurencji albo chcesz się
uchronić przed naruszeniem zasad uczciwej konkurencji?

Stałeś się ofiarą czynu nieuczciwej konkurencji? 

Radca prawny - prawo konkurencji

Konkurencja podszywa się pod Ciebie lub w inny sposób narusza Twoje prawa? Napisz do nas!

CZYN NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

Sprawdzimy, czy działanie jest czynem nieuczciwej konkurencji

JAKIE ROSZCZCZENIE?!

Analiza roszczeń w związku z czynem nieuczciwej konkurencji

POSTĘPOWANIE

Reprezentacja w sprawie z czynu nieuczciwej konkurencji

DORADZTWO

Doaradzamy w zakresie spraw związanych z czynami nieuczciwej konkurencji

W ninijszym wpisie radca prawny wyjaśnia czym jest czyn nieuczciwej konkurencji? Prawo unijne oraz prawo polskie zawierają regulacje zapobiegające nieuczciwej konkurencji i zwalczające ją. Dotyczą one wszelkiej działalności gospodarczej, w szczególności produkcji przemysłowej, budownictwa, handlu czy usług. Uzasadnieniem jest prawne zapewnienie uczciwości konkurencji i wyrównanie szans na rynku dla przedsiębiorców. Prawo formułuje różne rodzaje czynów nieuczicwej konkurencji. Przyjrzymy się kilku z nich.

Czym jest czyn nieuczciwej konkurencji?

Zgodnie z brzmieniem ustawy, czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. O ile przy działaniu sprzecznym z prawem nie ma wątpliwości, o tyle sprzeczność z dobrymi obyczajami może być zastanawiająca. Jest to pojęcie niedookreślone, dające sądowi kompetencję do oceny indywidualnego przypadku w danej sprawie. Może ono oznaczać przyjęty standard działalności w danej branży bądź na danym rynku.

1. Wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa

Czynem nieuczciwej konkurencji jest używanie takich oznaczeń przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości tego przedsiębiorstwa. Chodzi tutaj w szczególności o używanie cudzej nazwy, loga, skrótów litrowych lub innego symbolu. Nie budzi tutaj wątpliwości to, że takie zachowanie jest nieuczciwe i ma na celu wprowadzenie klientów w błąd.

2. Fałszywe bądź wprowadzajace w błąd oznaczenie pochodzenia towarów albo usług

W tym przypadku chodzi o sytuację, w której wywołuje się w klientach wrażenie, że dany towar bądź usługa pochodzi z danego kraju lub regionu, co w rzeczywistości jest nieprawdą. Również tutaj słusznym jest uznanie takiego zachowania jako nieuczciwego, bowiem oszukuje się w ten sposób klientów.

3. Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa

Za tajemnicę przedsiębiorstwa uważa się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne lub inne, związane z danym przedsiębiorstwem, posiadające wartość gospodarczą. Konkretniej, może chodzić tutaj o określone metody produkcji, metody organizacji pracy, rozwiązania technologiczne, ale także listy klientów danego przedsiębiorstwa czy też know-how. Pozyskanie takich informacji bez zgody przedsiębiorstwa posiadającego takie tajemnice stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. Uznanie tego czynu za nieuczciwy jest słuszne, bowiem nie byłoby sukcesów wielkich przedsiębiorstw, gdyby sposoby ich działania były publicznie dostępne i każdy mógłby z nich korzystać. Tajemnice przedsiębiorstwa to niezwykle cenne składniki każdego podmiotu gospodarczego i zasługują na ochronę. Dowiedz się czym jest czym jest naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa.

4. Ingerencja w stosunki umowne

Czyn ten polega na nakłanianiu pracowników danego przedsiębiorstwa do niewykonywania bądź nienależytego wykonywania swoich obowiązków, w celu uzyskania korzyści dla siebie bądź zaszkodzenia przedsiębiorcy.

5. Rozpowszechnianie nieprawdzwych informacji

Chodzi tutaj o informacje niezgodne z prawdą, dotyczące własnego przedsiębiorstwa, a także innych przedsiębiorstw, w celu uzyskania korzyści dla siebie bądź wyrządzenia szkody innym przedsiębiorcom.

6. Utrudnianie dostępu do rynku

Może to następować w szczególności poprzez sprzedaż towarów lub usług poniżej kosztów ich wytworzenia w celu eliminacji innych przedsiębiorców, nakłanianie innych osób do odmowy sprzedaży towarów lub usług przedsiębiorcom, nieuzasadnione nierówne traktowanie niektórych klientów, pobieranie oplat innych niż marża handlowa za przyjęcie towaru do sprzedaży, wymuszanie na klientach wyboru jako kontrahenta określonego przedsiębiorcy.

7. Nieuczciwa reklama

Reklama stanowi jedną z podstaw prowadzenia działalności gospodarczej, bowiem jej celem jest wzbudzenie zainteresowania ofertą przedsiębiorcy potencjalnych klientów. Jednakże i w tym aspekcie prawo reguluje zasady, według których należy tworzyć reklamy. Nieuczciwe są reklamy sprzeczne z przepisami prawa i dobrymi obyczajami, wprowadzajace w błąd, wywołujące lęk, wykorzystujące łatwowierność dzieci, uciążliwe, a także reklama w formie przesyłania do klientów niezamówionych towarów. Więcej w tym zakresie dowiesz się w artykule pt. reklama jako czyn nieuczciwej konkurencji.

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Zgodnie z powyższym, zwalczanie nieuczciwej konkurencji stanowi ważny aspekt ochrony wolnego rynku i prowadzenia działalności gospodarzczej w Polsce i w Unii Europejskiej. Prawo wyróżnia wiele kategorii czynów nieuczciwej konkuencji, chroniąc w ten sposób zarówno przedsiębiorców, w tym rozpoczynających działalność oraz tych, którzy mają już wysoką pozycję na rynku, jak i konsumentów, pozwalając im na uzyskiwanie przejrzystych informacji oraz ofert. Ochrona konkurencji jest ważnym aspektem w dzisiejszych czasach, ponieważ przedsiębiorcy, podejmując ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej, zasługują na to, aby przepisy prawa w sposób przejrzysty regulowały ten aspekt, a w razie naruszeń dawały skuteczne instrumenty przeciwdziałania naruszeniom (sprawdć tutaj jakie mogą Ci przysługiwać roszczenia z tytułu nieuczciwej konkurencji).

Więcej o kancelarii prawnej:

linia

  • Jesteśmy zespołem prawników, tworzonym przez radców prawnych. Nasza Kancelaria Prawna świadczy usługi dla firm oraz klientów indywidulanych.
  •  
  • Przejdź do naszego bloga

 

Skontaktuj się z kancelarią prawną:

linia

Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Krasuski

  • ul. Kręta 10/U1, 50-233 Wrocław
  • tel./fax: 71 719 59 08, kom. 736 860 916
  • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • NIP: 9241757850  REGON: 022462290

Sprawdź co u nas słychać:

linia

facebook krpk na facebooku

twitter krpk na tweeterze

google+ krpk na google +

tumblr logo white 20 na tumblr

Logo-Krajowej-Izby-Radców-Prawnych     Kancelaria Prawna Wrocław - logo

Współpracujemy z:

SII