Wypadki przy pracy

Wybierz swój język

Wiadomość Zadzwoń!

Twój Radca Prawny

Odwiedź nas ul. Kręta 10/U1, Wrocław
Napisz do nas Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Twój Radca Prawny

 

Dochodzisz odszkodowania lub zadośćuczynienia? Wypadek, czy błąd medyczny?

Nie musisz płacić 20%, 25% lub 30% i więcej procent prowizji!!!

Nasz radca prawny pomoże w uzyskaniu odszkodowania

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek przy pracy

Jesteś ofiarą wypadku w pracy lub w drodze do lub z pracy? Dostrzegasz u siebie objawy choroby zawodowej? Jeżeli tak, to zapraszamy Cię do kontaktu z nami.

W ramach świadczonych przez nas usług:

 • dokonamy analizy, czy dane zdarzenie może zostać zakwalifikowane w świetle obowiązujących przepisów prawa jako wypadek w pracy, wypadek w drodze do pracy lub z pracy lub choroba zawodowa,
 • wskażemy jakich roszczeń możesz żądać i w jaki sposób ich dochodzić, poczynając od wskazania dokumentów, które musisz zgromadzić do wyjaśnienia Ci co możesz zrobić w razie spotkania się z odmową wypłaty należnych Ci świadczeń na etapie przedsądowym,
 • pomożemy Ci w uzyskaniu należnego odszkodowania i innych świadczeń nie tylko od ZUS, ale też od Twojego pracodawcy,
 • zapewnimy reprezentację na każdym etapie postępowania i przed każdym organem oraz sądem.

Zaufaj doświadczonym profesjonalistom z naszego zespołu w uzyskaniu należnego Ci odszkodowania.

KOMU PRZYSŁUGUJE ODSZKODOWANIE
LUB ZADOŚĆUCZYNIENIE

Osobie która poniosła szkodę wskutek wypadku przy pracy, tj. nagłego zdarzenia wywołanego przyczyna zewnętrzną powodującego uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. W razie śmierci pracownika roszczenia mogą być dochodzone przez rodzinę zmarłego.

OD KOGO PRZYSŁUGUJE ODSZKODOWANIE
LUB ZADOŚĆUCZYNIENIE

Z ubezpieczenia społecznego (ZUS) oraz od pracodawcy lub jego ubezpieczyciela.

CZEGO MOŻESZ ŻĄDAĆ W RAMACH
NAPRAWIENIA SZKODY

 • uzupełniającego odszkodowania i zadośćuczynienia od pracodawcy
 • zasiłku chorobowego
 • świadczenia rehabilitacyjnego
 • renty z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy
 • jednorazowego odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

KIEDY MOŻESZ ŻĄDAĆ ODSZKODOWANIA
LUB ZADOŚĆUCZYNIENIA

Termin do dochodzenia roszczeń z ubezpieczenia społecznego uzależniony jest od charakteru świadczenia. Odszkodowanie i zadośćuczynienie od pracodawcy może być dochodzone zasadniczo w ciągu 3 lat od dnia wypadku.

Wysokość odszkodowania dla pracownika z ZUS

Wysokość odszkodowania z ZUS jest z góry określona w przepisach prawa i zależna co do zasady jedynie od stwierdzonego uszczerbku na zdrowiu. ZUS określa stopień uszczerbku na zdrowiu, a także jego związek z wypadkiem przy pracy po zakończeniu leczenia lub rehabilitacji. Stały lub długotrwały uszczerbek stwierdza lekarz orzecznik ZUS po przeprowadzanym badaniu pracownika i analizie dokumentacji medycznej.

Odmowa przyznania odszkodowania z ZUS za wypadek przy pracy

Odmowa przyznania odszkodowania z ZUS-u za wypadek przy pracy – co dalej? ZUS obligatoryjnie odmawia przyznania świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, w tym jednorazowego odszkodowania za stały lub długotrwały uszczerbku na zdrowiu w razie:

Odszkodowanie z ZUS za chorobę zawodową

Odszkodowanie z ZUS za chorobę zawodową - kiedy przysługuje i co jest chorobą zawodową? Za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy. Tak brzmi definicja ustawowa choroby zawodowej. Wynika z niej, że dla uznania choroby za chorobę zawodową konieczne jest łączne wystąpienie dwóch przesłanek.

Wypadek przy pracy przedsiębiorcy

Czy przedsiębiorcy nalezy się odszkodowanie za wypadek przy pracy? Zwykle osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, które ulegną wypadkowi przy pracy nie zdają sobie sprawy, że mogą otrzymać takie same świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego jak pracownicy. Przypomnijmy, że za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć. Istotne pozostaje również, kiedy nastąpiło zdarzenie. Aby dany wypadek mógł zostać zakwalifikowany jako wypadek przy pracy powinien wystąpić podczas wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem tej działalności przez przedsiębiorcę.

Wypadek przy pracy - odszkodowanie od pracodawcy

Czy otrzymam odszkodowanie od pracodawcy za wypadek przy pracy? Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy jest uprawniony do świadczeń z ubezpieczenia społecznego określonych w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy. Świadczenia te nie przysługują od pracodawcy lecz od ZUS-u, do którego odprowadzane są przez pracodawcę składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Odszkodowanie za wypadek przy pracy z ZUS

Odszkodowanie za wypadek przy pracy z ZUS - komu przysługuje i jak dochodzić? Pracownikowi, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w skutek wypadku przy pracy, przysługuje jednorazowe odszkodowanie. Ma ono na celu zrekompensować poszkodowanemu pracownikowi szkodę jaką doznał w wypadku przy pracy.

Obowiązki pracodawcy w przypadku wypadku przy pracy

Jakie są obowiązki pracodawcy w przypadku wypadku przy pracy? Czy należy Ci sie odszkodowanie za wypadek przy pracy - wyjaśnia radca z naszej Kancelarii prawnej. Przepisy prawa pracy nakładają na pracodawcę szereg obowiązków w sytuacji wystąpienia w jego zakładzie wypadku przy pracy. Postępowanie pracodawcy powinno wpisać się w ustawowo określony ciąg czynności, które powinien on podjąć. Dla pracownika przebieg postępowania po wystąpieniu wypadku przy pracy jest istotny z uwagi na konieczność ustalenia, czy dane zdarzenie kwalifikuje się jako wypadek przy pracy i sporządzenia odpowiedniej dokumentacji dotyczącej wypadku, której wymaga ZUS.

Wypadek przy pracy – czym jest i czego może żądać pracownik?

Wypadek przy pracy – czym jest i czego może żądać pracownik wyjasnia radca prawny? Zgodnie z obowiązującymi prtzepisami za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło: (1) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych, (2) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia, (3) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

 

Więcej o kancelarii prawnej:

linia

 • Jesteśmy zespołem prawników, tworzonym przez radców prawnych. Nasza Kancelaria Prawna świadczy usługi dla firm oraz klientów indywidulanych.
 •  
 • Przejdź do naszego bloga

 

Skontaktuj się z kancelarią prawną:

linia

Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Krasuski

 • ul. Kręta 10/U1, 50-233 Wrocław
 • tel./fax: 71 719 59 08, kom. 736 860 916
 • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • NIP: 9241757850  REGON: 022462290

Sprawdź co u nas słychać:

linia

facebook krpk na facebooku

twitter krpk na tweeterze

google+ krpk na google +

tumblr logo white 20 na tumblr

Logo-Krajowej-Izby-Radców-Prawnych     Kancelaria Prawna Wrocław - logo

Współpracujemy z:

SII