Publikacje

Wybierz swój język

Wiadomość Zadzwoń!

Twój Radca Prawny

Odwiedź nas ul. Kręta 10/U1, Wrocław
Napisz do nas Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Twój Radca Prawny

 

Dochodzisz odszkodowania lub zadośćuczynienia? Wypadek, czy błąd medyczny?

Nie musisz płacić 20%, 25% lub 30% i więcej procent prowizji!!!

Nasz radca prawny pomoże w uzyskaniu odszkodowania

Odszkodowanie z ZUS za chorobę zawodową - kiedy przysługuje i co jest chorobą zawodową? Za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy. Tak brzmi definicja ustawowa choroby zawodowej. Wynika z niej, że dla uznania choroby za chorobę zawodową konieczne jest łączne wystąpienie dwóch przesłanek.

Po pierwsze, stwierdzenie, że jest to choroba wymieniona w wykazie chorób zawodowych, który ma charakter zamknięty i obejmuje na chwilę obecną 26 kategorii chorób oraz po drugie, że wystąpiło narażenie zawodowe w rozumieniu tego przepisu. Nic nie stoi na przeszkodzie, by choroba zawodowa została stwierdzona po zakończeniu pracy w narażeniu zawodowym. Okres, w którym wystąpienie objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej, zależy od danej choroby i jest podany w rozporządzeniu w sprawie chorób zawodowych.

 

Nasz radca prawny pomoże w uzyskaniu odszkodowania lub zadośćuczynienia! Brak zaliczek i opłat wstępnych!
Zadzwoń - 71 719 59 08!

 

Postępowanie w sprawie stwierdzenia choroby zawodowej

Podejrzenie choroby zawodowej zgłasza się właściwym państwowym inspektorem sanitarnym lub właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy. Ich właściwość ustala się według miejsca, w którym praca jest lub była wykonywana przez pracownika, lub według krajowej siedziby pracodawcy, w przypadku gdy dokumentacja dotycząca narażenia zawodowego jest gromadzona w tej siedzibie. Zgłoszenia dokonuje się niezwłocznie na urzędowym formularzu. Pracownik jest kierowany następnie na badania lekarskie, po których wydaje się orzeczenie lekarskie, w którym stwierdza się rozpoznanie choroby zawodowej albo brak podstaw do jej rozpoznania. Głównie w oparciu o wyżej wskazane orzeczenie lekarskie oraz o formularz oceny narażenia zawodowego pracownika lub byłego pracownika jest wydawana decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej lub o jej braku. Od tej decyzji przysługuje odwołanie.

Po myśli art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu oraz jego związek z chorobą zawodową ustala lekarz orzecznik lub komisja lekarska.

Tak uznał Sąd Okręgowy w Gliwicach w wyroku z dnia 12.04.2019, sygn. akt VIII Ua 46/18

Odszkodowanie z ZUS za chorobę zawodową i inne świadczenia

W przypadku stwierdzenia choroby zawodowej, osoba nią dotknięta może ubiegać się o:

 • zasiłek chorobowy - dla ubezpieczonego, którego niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową,
 • świadczenie rehabilitacyjne - dla ubezpieczonego, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy,
 • zasiłek wyrównawczy - dla ubezpieczonego będącego pracownikiem, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • jednorazowe odszkodowanie - dla ubezpieczonego, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • jednorazowe odszkodowanie - dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty,
 • renta z tytułu niezdolności do pracy - dla ubezpieczonego, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej,
 • renta szkoleniowa - dla ubezpieczonego, w stosunku do którego orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie spowodowaną wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową,
 • renta rodzinna - dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty uprawnionego do renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, 9) dodatek do renty rodzinnej - dla sieroty zupełnej,
 • dodatek pielęgnacyjny,
 • pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą. Istotne znaczenie dla osoby, u której stwierdzonego chorobę zawodową ze względu na wysokość tego świadczenia ma odszkodowanie za stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu.

 

O tym czym jest to odszkodowanie pisaliśmy tutaj ("Odszkodowanie za wypadek przy pracy z ZUS"), a o jego wysokości tutaj. Choroby zawodowe i inne schorzenia pracownicze z reguły nie są skutkiem jednego zdarzenia (jak to mam miejsce w razie doznania urazów cielesnych, wypadków śmiertelnych), lecz rozwijają się przez dłuższy czas, niejednokrotnie w zbiegu ze schorzeniem samoistnym i naturalnym procesem starzenia się organizmu. Fakt ten rzutuje na oznaczenie początkowego momentu biegu roszczenia odszkodowawczego.

Więcej o kancelarii prawnej:

linia

 • Jesteśmy zespołem prawników, tworzonym przez radców prawnych. Nasza Kancelaria Prawna świadczy usługi dla firm oraz klientów indywidulanych.
 •  
 • Przejdź do naszego bloga

 

Skontaktuj się z kancelarią prawną:

linia

Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Krasuski

 • ul. Kręta 10/U1, 50-233 Wrocław
 • tel./fax: 71 719 59 08, kom. 736 860 916
 • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • NIP: 9241757850  REGON: 022462290

Sprawdź co u nas słychać:

linia

facebook krpk na facebooku

twitter krpk na tweeterze

google+ krpk na google +

tumblr logo white 20 na tumblr

Logo-Krajowej-Izby-Radców-Prawnych     Kancelaria Prawna Wrocław - logo

Współpracujemy z:

SII