Błędy medyczne

Wybierz swój język

Wiadomość Zadzwoń!

Twój Radca Prawny

Odwiedź nas ul. Kręta 10/U1, Wrocław
Napisz do nas Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Twój Radca Prawny

 

Dochodzisz odszkodowania lub zadośćuczynienia? Wypadek, czy błąd medyczny?

Nie musisz płacić 20%, 25% lub 30% i więcej procent prowizji!!!

Nasz radca prawny pomoże w uzyskaniu odszkodowania

Błąd medyczny - odszkodowanie i zadośćuczynienie

Pomagamy w dochodzeniu odszkodowań i zadośćuczyneiń z tytułu błędów medycznych. Zastanawiasz się, czym jest błąd medyczny? Do błędów medycznych zalicza się wszelkie negatywne konsekwencje spowodowane czynnościami podjętymi przez lekarzy w związku z procesem leczniczo – diagnostycznym. Zatem jako błąd medyczny zalicza się zarówno nietrafną diagnozę, jak i źle przeprowadzoną operację chirurgiczną.

O to jak działamy w tego rodzaju sprawach:

 • analizujemy dane zdarzenia pod kątem przysługujących Ci roszczeń,
 • po analizie podejmujemy decyzję dotyczącą zasadności dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia,
 • następnie pomagamy Ci w uzyskaniu od odpowiedniego podmiotu satysfakcjonującej Cię sumy pieniężnej, która ma Ci zrekompensować zarówno krzywdę, jak i poniesione przez Ciebie koszty spowodowane błędem medycznym.

Nie ograniczamy się wyłącznie do zapewnienia Ci jednorazowego odszkodowania i zadośćuczynienia. Jeśli Twój stan zdrowia uzasadnia konieczność leczenia w przyszłości, pomożemy Ci także w uzyskaniu renty.

Pamiętaj, że możesz się do nas zwrócić także, gdy naruszone zostały Twoje prawa pacjenta, w szczególności prawo do informacji, polegające na możliwości pozyskania od lekarza wiadomości odnośnie alternatywnych sposób leczenia czy możliwości wystąpienia negatywnych konsekwencji wybranego rodzaju leczenia.

KOMU PRZYSŁUGUJE ODSZKODOWANIE
LUB ZADOŚĆUCZYNIENIE

Osobie, która poniosła szkodę wskutek błędu medycznego, tj. działania lub zaniechania lekarza lub innego pracownika służby zdrowia. W razie śmierci pacjenta roszczenia mogą być dochodzone przez rodzinę zmarłego.

OD KOGO PRZYSŁUGUJE ODSZKODOWANIE
LUB ZADOŚĆUCZYNIENIE

Od ubezpieczyciela OC placówki medycznej lub lekarza.

CZEGO MOŻESZ ŻĄDAĆ W RAMACH
NAPRAWIENIA SZKODY

 • odszkodowania za wszelkie poniesione straty finansowe (koszty dodatkowego leczenia, dojazdów do szpitala, utraconego zarobku)
 • zaliczki na dalsze koszty leczenia oraz koszty przygotowania do innego zawodu
 • renty
 • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę

KIEDY MOŻESZ ŻĄDAĆ ODSZKODOWANIA
LUB ZADOŚĆUCZYNIENIA

W ciągu 3 lat od dnia dowiedzenia się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia, a jeżeli szkoda wynikła z przestępstwa – nawet w ciągu 20 lat.

Odszkodowanie za błąd medyczny przy porodzie

Odszkodowanie za błąd medyczny przy porodzie - parawnik omawia kto i czego może żądać? Okołoporodowe błędy medyczne wynikają z błędnej diagnozy, która skutkuje zastosowaniem przez lekarzy niewłaściwych procedur zarówno podczas ciąży, jak i samego porodu wyjasnia radca prawny. Do najczęściej popełnianych błędów medycznych można zaliczyć nieprawidłową diagnostyka stanu matki i dziecka oraz niewykonanie cesarskiego cięcia, w sytuacji, gdy jest to wskazane. Nieprawidłowe decyzje lekarzy powodują często poważne uszkodzenia ciała zarówno matki, ale też i dziecka powstałe przykładowo na skutek niedotlenienia, a w skrajnych przypadkach nawet śmierć.

Błąd medyczny - odszkodowanie i zadośćuczynienie

Błąd medyczny - przysługuje Ci odszkodowanie i zadośćuczynienie. Poszkodowani na skutek błędów medycznych pacjenci mają prawo do zwrotu kosztów leczenia oraz rekompensaty za doznaną krzywdę i cierpienie. Odszkodowanie i inne świadczenia za błędy medyczne mają na celu zapewnić poszkodowanym pacjentom odpowiednie środki na leczenie, a w konsekwencji umożliwić im szybszy powrót do zdrowia, a także stanowić wyrównanie cierpień.

Błąd medyczny - czego możesz żądać w ramach odszkodowania

Błąd medyczny – czego możesz żądać? O tym, czym jest błąd medyczny i kiedy lekarz ponosi odpowiedzialność za nieudany zabieg lub nieodpowiednie leczenie pisaliśmy tutaj. Przypomnijmy tylko, że odpowiedzialność lekarza powstanie w przypadku tzw. „błędu w sztuce” - przeprowadzenia procesu leczniczego bądź zabiegu niezgodnie z zasadami wiedzy medycznej, tj. w sposób odbiegający od ustalonego wzorca postępowania w tego rodzaju sytuacjach.

Odszkodowanie za błąd medyczny - pojęcie błędu medycznego

Błąd medyczny - czym jest błąd medzyczny, a czym powikłanie? W mediach często słyszy się o błędach lekarzy. Co w świetle przepisów prawa powinno zostać zakwalifikowano jako błąd medyczny? Za co tak w istocie ponoszą odpowiedzialność lekarze lub placówki medyczne, za co można żądać odszkodowania za błąd medyczny?

Odszkodowanie za pogorszenie się sytuacji życiowej w skutek śmierci osoby bliskiej

Odszkodowanie za pogorszenie się sytuacji życiowej w skutek śmierci osoby bliskiej - co obejmuje, w jakiej wysokości żądać, jak je uzyskać?Z powodu śmierci osoby poszkodowanej sytuacja życiowa członków jej rodziny może ulec pogorszeniu. Co zrobić, gdy śmierć osoby bliskiej skutkuje tym, że członkowie jej rodziny nie mogą już liczyć na jej pomoc, w tym finansową? W takiej sytuacji warto rozważyć dochodzenie od osoby zobowiązanej do naprawienia szkody (zwykle zakładu ubezpieczeń) odszkodowania za pogorszenie ich sytuacji życiowej spowodowanej śmiercią osoby najbliżej.

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej - czym jest, komu przysługuje i w jakiej wysokości? Śmierć osoby bliskiej wiąże się z negatywnymi skutkami, zarówno o charakterze materialnym, jak i niematerialnym. W przypadku tych drugich najbliżsi członkowie rodziny zmarłego mogą domagać się od osoby zobowiązanej do naprawienia szkody stosownego zadośćuczynienia.

Renta w razie śmierci osoby bliskiej (członka rodziny)

Renta w razie śmierci osoby bliskiej - komu przysługuje i jaka może być jej wysokość. Mój mąż zmarł w wyniku obrażeń doznanych w wypadku samochodowym. Moja sytuacja materialna znacznie się pogorszyła, nie jestem w stanie znaleźć środków na potrzeby moich dzieci. Czy mogę domagać się od osoby odpowiedzialnej za naprawienie szkody wypłaty stałej kwoty (np. co miesiąc)? Przepisy Kodeksu cywilnego, w takich sytuacjach jak ta opisana powyżej, pozwalają dochodzić renty alimentacyjnej.

Odszkodowanie za zwrot kosztów pogrzebu i leczenia osoby zmarłej

Odszkodowanie za zwrot kosztów pogrzebu i leczenia osoby zmarłej - jaki jest zakres odszkodopwania i kto jest uprawniony? Osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych są często zmuszone poddać się kosztownemu leczeniu w celu powrotu do zdrowia. Nie zawsze jednak podjęte przez lekarzy działania przynoszą zamierzone efekty. Niestety w niektórych przypadkach zdarza się, że osoba poszkodowana np. w wypadku komunikacyjnym umiera. Wówczas pojawia się pytanie, czy można domagać się od sprawcy wypadku lub zakładu ubezpieczeń, u którego miał on wykupioną polisę OC zwrotu kosztów pogrzebu i leczenia. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł.

Więcej o kancelarii prawnej:

linia

 • Jesteśmy zespołem prawników, tworzonym przez radców prawnych. Nasza Kancelaria Prawna świadczy usługi dla firm oraz klientów indywidulanych.
 •  
 • Przejdź do naszego bloga

 

Skontaktuj się z kancelarią prawną:

linia

Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Krasuski

 • ul. Kręta 10/U1, 50-233 Wrocław
 • tel./fax: 71 719 59 08, kom. 736 860 916
 • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • NIP: 9241757850  REGON: 022462290

Sprawdź co u nas słychać:

linia

facebook krpk na facebooku

twitter krpk na tweeterze

google+ krpk na google +

tumblr logo white 20 na tumblr

Logo-Krajowej-Izby-Radców-Prawnych     Kancelaria Prawna Wrocław - logo

Współpracujemy z:

SII