Inne szkody

Wybierz swój język

Wiadomość Zadzwoń!

Twój Radca Prawny

Odwiedź nas ul. Kręta 10/U1, Wrocław
Napisz do nas Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Twój Radca Prawny

 

Dochodzisz odszkodowania lub zadośćuczynienia? Wypadek, czy błąd medyczny?

Nie musisz płacić 20%, 25% lub 30% i więcej procent prowizji!!!

Nasz radca prawny pomoże w uzyskaniu odszkodowania

Odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu innych zdarzeń

Doznana przez Ciebie szkoda na osobie lub mieniu nie mieści się w żadnej z powyższych kategorii. Nie przejmuj się i skontaktuj się z nami. Zapewnimy Ci profesjonalną pomoc w sytuacji, w której się znalazłeś.

Świadczymy również usługi w zakresie dochodzenia odszkodowań z tytułu:
 • wypadków w rolnictwie,
 • nieudanych wakacji,
 • wypadków spowodowanych przez produkty niebezpieczne,
 • wypadków wywołanych przez zwierzęta,
 • opóźnienia lub odwołania lotu,
 • naruszenia dóbr osobistych, m.in. takich jak dobre imię, cześć czy zdrowie,
 • szkody wyrządzonej przez władzę publiczną,
 • zdarzeń losowych, w tym powodzi, pożarów czy poślizgnięcia się na oblodzonym chodniku.

Posiadamy niezbędne doświadczenie w prowadzeniu każdej z wyżej wymienionych kategorii spraw i umiejętności pozwalające na zrekompensowanie Ci szkody i krzywdy poprzez uzyskanie dla Ciebie odpowiednich świadczeń.

KOMU PRZYSŁUGUJE ODSZKODOWANIE
LUB ZADOŚĆUCZYNIENIE

Osobie, która poniosła szkodę wskutek określonego zdarzenia, a zatem doznała uszczerbku majątkowego lub niemajątkowego. Szczegółowe określenie podmiotu uprawnionego do dochodzenia roszczenia zależy od rodzaju szkody.

OD KOGO PRZYSŁUGUJE ODSZKODOWANIE
LUB ZADOŚĆUCZYNIENIE

Zobowiązanym do naprawienia szkody jest przede wszystkim bezpośredni sprawca szkody. Z uwagi na powszechnie zawierane umowy ubezpieczenia OC, odszkodowanie może być z reguły dochodzone także od ubezpieczyciela sprawcy szkody.

CZEGO MOŻESZ ŻĄDAĆ W RAMACH
NAPRAWIENIA SZKODY

Podstawową formą naprawienia szkody jest odszkodowanie, które ma pokryć uszczerbek o charakterze majątkowym. Inne roszczenia (np. zadośćuczynienie z tytułu szkody na osobie) mogą być dochodzone, jeżeli pozwala na to przepis szczególny.

KIEDY MOŻESZ ŻĄDAĆ ODSZKODOWANIA
LUB ZADOŚĆUCZYNIENIA

Termin do dochodzenia roszczeń uzależniony jest od rodzaju szkody i podstawy prawnej dochodzonego roszczenia.

Wypadek z udziałem dziecka

Wypadek z udziałem dziecka - kto odpowiada i komu przysługuje roszczenie odszkodowawcze? Radca prawny wyjaśnia kiedy można żądać odszkodowania za wypadek z udziałem dziecka. Dzieci z uwagi na ich ruchliwość i brak doświadczenia są szczególnie narażone na różnego rodzaju urazy ciała. Jakie roszczenia odszkodowawcze przysługują rodzicom dzieci od sprawców zdarzeń lub osób, które sprawują nadzór nad ich pociechami?

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie - co obejmuje i komu przysługuje? Rolnicy mają ustawowy obowiązek ubezpieczenia polisą OC gospodarstwa rolnego - wskazuje radca prawny. Powoduje to, że osoba poszkodowana w wypadku z gospodarstwie rolnym ma prawo ubiegać się o odszkodowanie z OC rolnika. Stosowne świadczenia przysługują także członkom rodziny zmarłej na skutek wypadku osoby.

Nieudane wakacje lub zmarnowany urlop - odszkodowanie i zadośćuczynienie

Odszkodowanie lub zadośćuczynienie za nieudane wakacje lub zamrnowany urlop - kiedy i komu się należy wyjaśnia radca prawny z Wrocławia? Wymarzone wakacje okazały się klapą? Biuro podróży oferowało wysoki standard hotelu, bliskość do morza, dodatkowe atrakcje dla dzieci, a na miejscu okazało się, że warunki są zupełnie inne niż te obiecywane przez organizatora? Wakacji Ci na pewno nikt nie zwróci, ale w zamian za stres i rozczarowanie z powodu nieudanych wakacji możesz się domagać odszkodowania i zadośćuczynienia od biura podróży.

Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych

Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych - radca prawny wyjaśnia kiedy i komu przysługuje. Przepisy Kodeksu cywilnego umożliwiają osobom, których dobra osobiste zostały zagrożone w skutek działania innej osoby domagania się od niej zaprzestania tych działań. Z kolei w razie naruszenia dóbr osobistych osoby poszkodowane mogą żądać usunięcia skutków, w szczególności złożenia odpowiednich oświadczeń. Nadto osobom, których dobra osobiste zostały naruszone przysługuje roszczenie o zapłatę odpowiedniej kwoty tytułem zadośćuczynienia. Skoncentrujmy się na tym, czym jest zadośćuczynieniei w jaki uzsykać zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych.

Pogryzienie przez psa – odszkodowanie i zadośćuczynienie

Pogryzienie przez psa - radca prawny wyjaśnia jakie roszczenia Ci przysługują. Ten kto został pogryziony przez cudzego psa ma prawo żądać zadośćuczynienia i odszkodowania za doznaną szkodę. Osobą uprawnioną do dochodzenia zapłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia jest osoba bezpośrednio poszkodowana, czyli osoba pogryziona. Jeżeli pogryzione zostanie dziecko, to zastępować je w ewentualnej sprawie sądowej będą rodzice.

Wysokość odszkodowania dla pracownika z ZUS

Wysokość odszkodowania z ZUS jest z góry określona w przepisach prawa i zależna co do zasady jedynie od stwierdzonego uszczerbku na zdrowiu. ZUS określa stopień uszczerbku na zdrowiu, a także jego związek z wypadkiem przy pracy po zakończeniu leczenia lub rehabilitacji. Stały lub długotrwały uszczerbek stwierdza lekarz orzecznik ZUS po przeprowadzanym badaniu pracownika i analizie dokumentacji medycznej.

Odmowa przyznania odszkodowania z ZUS za wypadek przy pracy

Odmowa przyznania odszkodowania z ZUS-u za wypadek przy pracy – co dalej? ZUS obligatoryjnie odmawia przyznania świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, w tym jednorazowego odszkodowania za stały lub długotrwały uszczerbku na zdrowiu w razie:

Odszkodowanie z ZUS za chorobę zawodową

Odszkodowanie z ZUS za chorobę zawodową - kiedy przysługuje i co jest chorobą zawodową? Za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy. Tak brzmi definicja ustawowa choroby zawodowej. Wynika z niej, że dla uznania choroby za chorobę zawodową konieczne jest łączne wystąpienie dwóch przesłanek.

Więcej o kancelarii prawnej:

linia

 • Jesteśmy zespołem prawników, tworzonym przez radców prawnych. Nasza Kancelaria Prawna świadczy usługi dla firm oraz klientów indywidulanych.
 •  
 • Przejdź do naszego bloga

 

Skontaktuj się z kancelarią prawną:

linia

Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Krasuski

 • ul. Kręta 10/U1, 50-233 Wrocław
 • tel./fax: 71 719 59 08, kom. 736 860 916
 • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • NIP: 9241757850  REGON: 022462290

Sprawdź co u nas słychać:

linia

facebook krpk na facebooku

twitter krpk na tweeterze

google+ krpk na google +

tumblr logo white 20 na tumblr

Logo-Krajowej-Izby-Radców-Prawnych     Kancelaria Prawna Wrocław - logo

Współpracujemy z:

SII