Publikacje

Wybierz swój język

Wiadomość Zadzwoń!

Twój Radca Prawny

Odwiedź nas ul. Kręta 10/U1, Wrocław
Napisz do nas Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Twój Radca Prawny

 

Dochodzisz odszkodowania lub zadośćuczynienia? Wypadek, czy błąd medyczny?

Nie musisz płacić 20%, 25% lub 30% i więcej procent prowizji!!!

Nasz radca prawny pomoże w uzyskaniu odszkodowania

Jakie są obowiązki pracodawcy w przypadku wypadku przy pracy? Czy należy Ci sie odszkodowanie za wypadek przy pracy - wyjaśnia radca z naszej Kancelarii prawnej. Przepisy prawa pracy nakładają na pracodawcę szereg obowiązków w sytuacji wystąpienia w jego zakładzie wypadku przy pracy. Postępowanie pracodawcy powinno wpisać się w ustawowo określony ciąg czynności, które powinien on podjąć. Dla pracownika przebieg postępowania po wystąpieniu wypadku przy pracy jest istotny z uwagi na konieczność ustalenia, czy dane zdarzenie kwalifikuje się jako wypadek przy pracy i sporządzenia odpowiedniej dokumentacji dotyczącej wypadku, której wymaga ZUS.

Jakie są obowiązki pracodawcy w przypadku wypadku przy pracy?

Przede wszystkim zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracodawca powinien zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalić w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy. Co istotne koszty związane z tym ponosi pracodawca.

Co do zasady do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy pracodawca ma obowiązek zabezpieczyć miejsce wypadku w sposób wykluczający dostęp do miejsca zdarzenia osobom trzecim. Ma to na celu uniemożliwić pracodawcy zatarcie ewentualnych nieprawidłowości, ale też zapobiec przypadkowej utracie dowodów.

Zespół powypadkowy a wypadek przy pracy

Okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy ustala powoływany przez pracodawcę zespół powypadkowy, w skład którego wchodzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy (lub pracodawca lub pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu pracodawca powierzył wykonywanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy, albo specjalista spoza zakładu pracy) oraz społeczny inspektor pracy (lub przedstawiciel pracowników posiadający aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z przepisami dotyczącymi szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy).

Nasz radca prawny pomoże w uzyskaniu odszkodowania lub zadośćuczynienia Brak zaliczek i opłat wstępnych!
Zadzwoń - 71 719 59 08!

Zespół wypadkowy jest zobowiązany do wyjaśnienia okoliczności wypadku przy pracy i zgromadzenia odpowiednich dokumentów potwierdzających rzeczywisty przebieg wydarzeń. Co niezwykle ważne to właśnie zespół powypadkowy dokonuje zakwalifikowania lub odmawia zakwalifikowania danego zdarzenia jako wypadku przy pracy. Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół powypadkowy sporządza - nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku - protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, tzw. protokół powypadkowy. Z protokołem zaznajamia się poszkodowanego pracownika, który może wnieść do niego zastrzeżenia.

Odmowa uznania zdarzenia jako wypadek przy pracy

Realizacja przez pracodawcę obowiązku wynikającego z art. 234 § 1 k.p. w zakresie ustalenia w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, czy wypadku zrównanego z wypadkiem przy pracy, dotyczy powołania zespołu powypadkowego. Oznacza to, że pracodawca nie jest uprawniony do samodzielnego dokonywania kwalifikowania zdarzenia wypadkowego dotyczącego pracownika.

Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 10.02.2017, sygn. akt I OSK 3428/15

W razie uznania danego wypadku, w którym cierpiał pracownik za zdarzenie nie mające charakteru wypadku przy pracy, pracownik powinien wystąpić do sądu o ustalenie, czy dane zdarzenie ma charakter wypadku przy pracy czy też nie. Pracodawca nie jest zobligowany do informowania ZUS o każdym wypadku przy pracy. Jednak jego obowiązkiem jest przekazanie do ZUS wniosku pracownika o wypłatę odszkodowania wraz z dokumentacją powypadkową, o ile pracownik złoży taki wniosek.

Więcej o kancelarii prawnej:

linia

  • Jesteśmy zespołem prawników, tworzonym przez radców prawnych. Nasza Kancelaria Prawna świadczy usługi dla firm oraz klientów indywidulanych.
  •  
  • Przejdź do naszego bloga

 

Skontaktuj się z kancelarią prawną:

linia

Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Krasuski

  • ul. Kręta 10/U1, 50-233 Wrocław
  • tel./fax: 71 719 59 08, kom. 736 860 916
  • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • NIP: 9241757850  REGON: 022462290

Sprawdź co u nas słychać:

linia

facebook krpk na facebooku

twitter krpk na tweeterze

google+ krpk na google +

tumblr logo white 20 na tumblr

Logo-Krajowej-Izby-Radców-Prawnych     Kancelaria Prawna Wrocław - logo

Współpracujemy z:

SII