Publikacje

Wybierz swój język

Wiadomość Zadzwoń!

Twój Radca Prawny

Odwiedź nas ul. Kręta 10/U1, Wrocław
Napisz do nas Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Twój Radca Prawny

 

Dochodzisz odszkodowania lub zadośćuczynienia? Wypadek, czy błąd medyczny?

Nie musisz płacić 20%, 25% lub 30% i więcej procent prowizji!!!

Nasz radca prawny pomoże w uzyskaniu odszkodowania

Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych - radca prawny wyjaśnia kiedy i komu przysługuje. Przepisy Kodeksu cywilnego umożliwiają osobom, których dobra osobiste zostały zagrożone w skutek działania innej osoby domagania się od niej zaprzestania tych działań. Z kolei w razie naruszenia dóbr osobistych osoby poszkodowane mogą żądać usunięcia skutków, w szczególności złożenia odpowiednich oświadczeń. Nadto osobom, których dobra osobiste zostały naruszone przysługuje roszczenie o zapłatę odpowiedniej kwoty tytułem zadośćuczynienia. Skoncentrujmy się na tym, czym jest zadośćuczynieniei w jaki uzsykać zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych.

Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych – pojęcie

Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych przyznawane z tytułu naruszenia dóbr osobistych ma stanowić rekompensatę doznanej krzywdy. Innymi słowy, zadośćuczynienie ma za zadanie naprawić krzywdę, jakiej doznała osoba, której dobra osobiste zostały naruszone, czyli w istocie złagodzić jej cierpienia psychiczne i fizyczne wynikłe z tego naruszenia.

Czym są dobra osobiste?

Przepisy Kodeksu cywilnego nie zawierają definicji dóbr osobistych, jednak zawierają ich przykładowy katalog. I tak dobrami osobistymi człowieka są zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska. W orzecznictwie można znaleźć także przykłady wyróżniania innych dóbr osobistych – np. prawo do prywatności. Należy także podkreślić, że sądy dosyć liberalnie podchodzą do kwestii czy dana wartość jest dobrem osobistym. Jak jest ustalana wysokość zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych? Sądom pozostawiona jest pewna dowolność w ustalaniu wysokości zadośćuczynienia, bowiem przepisy Kodeksu cywilnego nie zawierają prostego schematu przeliczania świadczeń, a jedynie wskazówkę, że kwota pieniężna przyznana tytułem zadośćuczynienia powinna być odpowiednia. Przyjmuje się, że okolicznościami, które mają największe znaczenie przy określaniu sumy należnej osobie, której dobra osobiste zostały naruszone, są m. in. rodzaj naruszonego dobra, charakter i trwałość naruszenia, uciążliwość dla osoby dochodzącej zadośćuczynienia, powstanie negatywnych skutków, a także korzyść jaką sprawca naruszenia uzyskał w skutek naruszenia dóbr osobistych.

zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych radca prawny

W jaki sposób dochodzić zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych?

Radca prawny wyjaśnia, że pierwszym etapem dochodzenia zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych powinno być wezwanie sprawcy do zaprzestania naruszeń lub usunięcia skutków wraz żądaniem zapłaty odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynieniem. Jeśli polubowna próba rozwiązania sporu nie przyniesie zadowalających dla osoby, której dobra osobiste zostały naruszone efektów, konieczne może okazać się wystąpienie na drogę sądową. Wysokość opłaty od pozwu będzie wynosić 600 zł + 5% od kwoty, której żądamy tytułem zadośćuczynienia. Co do zasady sprawa powinna zostać skierowana do sądu, w którego okręgu sprawca naruszenia ma miejsce zamieszkania. 

Nasz radca prawny pomoże w uzyskaniu odszkodowania lub zadośćuczynienia! Brak zaliczek i opłat wstępnych!
Zadzwoń - 71 719 59 08!

Kiedy można domagać się zapłaty zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych?

W orzecznictwie przyjmuje się, że przyznanie zadośćuczynienia z powodu naruszenia dóbr osobistych jest możliwe w sytuacji zaistnienia trzech przesłanek: (1) istnienia danego dobra, (2) wykazania naruszenia (albo zagrożenia) dóbr osobistych, (3) winy osoby naruszającej dobra osobiste. Pierwsza z wyżej określonych przesłanek będzie spełniona, jeżeli dane dobro jest zawarte w art. 23 Kodeksu cywilnego lub zostało wyróżnione w orzecznictwie. Druga i trzecia przesłanka polega na udowodnieniu, że dane dobro osobiste zostało naruszone działaniem sprawcy. Wykazanie tych okoliczności z reguły pozwoli na otrzymanie odpowiedniej kwoty pieniężnej tytułem zadośćuczynienie. Należy jednak podkreślić, że do stwierdzenia naruszenia dobra osobistego nie są wystarczające subiektywne odczucia danej osoby, chociaż nie pozostają one bez żadnego znaczenia. W orzecznictwie przyjmuje się bowiem, że kwestia naruszenia dóbr osobistych powinna być oceniana według obiektywnych kryteriów.

O rozmiarze zadośćuczynienia należnego poszkodowanemu na podstawie art. 448 k.c. powinien decydować: rodzaj naruszonego dobra, wiek poszkodowanego w dacie zdarzenia, rozmiar doznanej przez niego krzywdy, czyli stopień doznanych przez niego cierpień fizycznych i psychicznych, ich intensywność, czas trwania i nieodwracalność następstw, oraz inne okoliczności, których nie sposób wymienić wyczerpująco, a które w każdym wypadku mają charakter indywidualny.

Tak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 30.04.2019, sygn. akt I CSK 181/18

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub pomocy w sądowym dochodzeniu zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych napisz do naszej kancelari radcy prawnego.

Więcej o kancelarii prawnej:

linia

  • Jesteśmy zespołem prawników, tworzonym przez radców prawnych. Nasza Kancelaria Prawna świadczy usługi dla firm oraz klientów indywidulanych.
  •  
  • Przejdź do naszego bloga

 

Skontaktuj się z kancelarią prawną:

linia

Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Krasuski

  • ul. Kręta 10/U1, 50-233 Wrocław
  • tel./fax: 71 719 59 08, kom. 736 860 916
  • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • NIP: 9241757850  REGON: 022462290

Sprawdź co u nas słychać:

linia

facebook krpk na facebooku

twitter krpk na tweeterze

google+ krpk na google +

tumblr logo white 20 na tumblr

Logo-Krajowej-Izby-Radców-Prawnych     Kancelaria Prawna Wrocław - logo

Współpracujemy z:

SII