Publikacje

Wybierz swój język

Wiadomość Zadzwoń!

Twój Radca Prawny

Odwiedź nas ul. Kręta 10/U1, Wrocław
Napisz do nas Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Twój Radca Prawny

 

Dochodzisz odszkodowania lub zadośćuczynienia? Wypadek, czy błąd medyczny?

Nie musisz płacić 20%, 25% lub 30% i więcej procent prowizji!!!

Nasz radca prawny pomoże w uzyskaniu odszkodowania

Odsetki od odszkodowania - od jakiej daty? Poszkodowani często zadają sobie pytanie, czy mogą żądać od sprawcy zdarzenia (ubezpieczyciela) także zapłaty odsetek. Można żądać odsetek od odszkodowania. Problemem pozostaje jeszcze kwestia od jakiej daty należy żądać odsetek od odszkodowania.

Ze względu na powszechną praktykę ubezpieczycieli, która polega na odmawianiu wypłaty zadośćuczynienia lub odszkodowania bądź zaniżania ich wysokości, z zagadnieniem tym zderza się coraz więcej poszkodowanych.

Odsetki od odszkodowania od dnia wyroku?

W orzecznictwie przez pewien okres dominował pogląd, zgodnie z którym odsetki od odszkodowania należą się poszkodowanemu dopiero od dnia wyroku, a dokładniej od dnia zamknięcia rozprawy poprzedzającej bezpośrednio wydanie wyroku. Waloryzacyjny charakter odsetek był uzasadniony w świetle ówczesnej sytuacji gospodarczej. W obecnej rzeczywistości brak jest jakichkolwiek podstaw do podzielania tego stanowiska. Tym samym żądanie zasądzenia odsetek jest dopuszczalne od daty, w której dłużnik, w tym przypadku zakład ubezpieczeń pozostaje w opóźnieniu.


Odsetki należą się wierzycielowi za samo opóźnienie się w spełnieniu świadczenia, niezależnie od tego, czy poniósł on szkodę i czy opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności; stanowią one - opartą na uproszczonych zasadach - rekompensatę uszczerbku majątkowego doznanego przez wierzyciela w wyniku pozbawienia go możliwości czerpania korzyści z należnego mu świadczenia pieniężnego.


Tak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17.01.2017 r., sygn. akt IV CSK 106/16

Odsetki od odszkodowania, a termin wypłaty odszkodowania

Zobowiązanie z tytułu zadośćuczynienia za krzywdę jest zobowiązaniem bezterminowym. Oznacza to, że poszkodowany decyduje o przekształceniu go w zobowiązanie terminowe i może to zrobić poprzez wezwanie dłużnika (sprawcy lub zakładu ubezpieczeń) do jego wykonania. Wówczas żądanie zasądzenia odsetek od odszkodowania jest uzasadnione od dnia następującego po dniu, do którego zgodnie z wezwaniem sprawca miał zapłacić żądaną kwotę. Takim wezwaniem dłużnika do spełnienia świadczenia będzie także pozew. Jednak wówczas zasądzenie odsetek od odszkodowania jest dopuszczalne dopiero od dnia doręczenia pozwu stronie przeciwnej.

Kiedy ubezpieczyciel pozostaje w opóźnieniu w wypłacie odszkodowania

W przypadku odszkodowania niektóre z sądów przyjmują, że ubezpieczyciel pozostaje w opóźnieniu już po upływie ustawowych terminów do wypłaty świadczenia. Przypomnijmy, że postępowanie likwidacyjne co do zasady powinno trwać 30 dni. W tym czasie zakład ubezpieczeń ma obowiązek samodzielnie ustalić rozmiar szkody, a tym samym i wysokość należnego poszkodowanemu odszkodowania. Stąd wyprowadzana jest możliwość dochodzenia zapłaty odsetek już po 30 dniach od zgłoszenia szkody ubezpieczycielowi.

Reasumując zatem co do zasady przysługuje Ci roszczenie o zapłatę odsetek od odszkodowania jeżeli ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania lub je zaniżył i popadł tym samym w opóźnienie.

Więcej o kancelarii prawnej:

linia

  • Jesteśmy zespołem prawników, tworzonym przez radców prawnych. Nasza Kancelaria Prawna świadczy usługi dla firm oraz klientów indywidulanych.
  •  
  • Przejdź do naszego bloga

 

Skontaktuj się z kancelarią prawną:

linia

Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Krasuski

  • ul. Kręta 10/U1, 50-233 Wrocław
  • tel./fax: 71 719 59 08, kom. 736 860 916
  • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • NIP: 9241757850  REGON: 022462290

Sprawdź co u nas słychać:

linia

facebook krpk na facebooku

twitter krpk na tweeterze

google+ krpk na google +

tumblr logo white 20 na tumblr

Logo-Krajowej-Izby-Radców-Prawnych     Kancelaria Prawna Wrocław - logo

Współpracujemy z:

SII