Publikacje

Wybierz swój język

Wiadomość Zadzwoń!

Twój Radca Prawny

Odwiedź nas ul. Kręta 10/U1, Wrocław
Napisz do nas Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Twój Radca Prawny

 

Dochodzisz odszkodowania lub zadośćuczynienia? Wypadek, czy błąd medyczny?

Nie musisz płacić 20%, 25% lub 30% i więcej procent prowizji!!!

Nasz radca prawny pomoże w uzyskaniu odszkodowania

Renta od ubezpieczyciela? Przepisy kodeksu cywilnego dopuszczają możliwość przyznania osobie poszkodowanej, która doznała obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia odpowiedniej renty. Renta jest to okresowe świadczenie pieniężne wypłacane przez sprawcę zdarzenia lub inny podmiot odpowiedzialny (np. ubezpieczyciela) osobie poszkodowanej.

Kiedy przysługuje renta od ubezpieczyciela?

Przesłanką do przyznania renty jest: 1) całkowita lub częściowa utrata zdolności zarobkowej przez osobę poszkodowaną, 2) zwiększenie się jej potrzeb, 3) zmniejszenie widoków powodzenia na przyszłość. Każda z wymienionych wyżej okoliczności może stanowić samodzielną podstawę do zasądzenia renty. Pierwsza z wyżej wymienionych przesłanek dotyczy renty uzupełniającej (wyrównawczej), która ma zrekompensować utratę dochodów na skutek utracenia przez osobę poszkodowaną zdolności do zarobkowania z powodu obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia doznanego np. w wyniku wypadku samochodowego. Druga sytuacja, w której możliwe jest zasądzenie renty na rzecz poszkodowanego dotyczy możliwości dochodzenia renty na zwiększone potrzeby. Obejmuje ona szkodę wyrażającą się w konieczności poniesienia przez poszkodowanego kosztów na powrót do zdrowia np. stałego leczenia i rehabilitacji. Ostatni przypadek dotyczy zmniejszenia się widoków powodzenia na przyszłość, tj. sytuacji, gdy poszkodowany odniósł obrażenia uniemożliwiające mu dalszy rozwój, w szczególności zdobycie odpowiedniego wykształcenia i zawodu. Renta może być czasowa lub stała. Renta czasowa zostaje przyznawana osobom, które w dłuższej perspektywie mają szansę powrotu do zdrowia. Renta stała należy się tym, których uszkodzenie ciała jest nieodwracalne. Jezeli powyzsze kryteria są spełnione a sprawca zdarzenia miał wykupiona polisę OC, renty możesz żądać od ubezpieczyciela.

Nasz radca prawny pomoże w uzyskaniu odszkodowania lub zadośćuczynienia
Zadzwoń - 71 719 59 08!

Jak ustalana jest wysokość renty?

W dużej mierze zależy to od rodzaju renty. W przypadku renty uzupełniającej jej wysokość to różnica pomiędzy dochodami uzyskiwanymi przez poszkodowanego przed wypadkiem powodującym szkodę, a dochodami po wypadku. W przypadku renty na zwiększone potrzeby konieczne jest wykazanie przez poszkodowanego średnich miesięcznych kosztów ponoszonych na leczenie. Najtrudniejsze jest natomiast wykazanie wysokości szkody w przypadku zmniejszenia się widoków powodzenia na przyszłość.

Podstawą ustalania renty ad casum powinna być także realna sytuacja na rynku pracy, a więc faktyczne możliwości znalezienia zatrudnienia przez poszkodowanego z ograniczoną zdolnością do pracy, o ile oczywiście poszukuje on pracy. Jeżeli możliwości te są minimalne, to sama teoretyczna tylko fizyczna zdolność podjęcia pracy w znacząco ograniczonym zakresie nie powinna być przeszkodą zasądzenia pełnej renty w wysokości utraconych zarobków.

Tak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 27.01.2011 r., sygn. akt I PK 165/10

Jednorazowe odszkodowanie zamiast renty

Poszkodowany zamiast renty lub jej części, może zażądać jednorazowego odszkodowania. Jest to tzw. kapitalizacja renty. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego zasądzenie jednorazowego odszkodowania jest dopuszczalne jedynie z ważnych powodów, w szczególności gdy poszkodowany stał się inwalidą, a przyznanie jednorazowego odszkodowania ułatwi mu wykonywanie nowego zawodu.

Tryb dochodzenia renty od ubzepieczyciela

Dochodzenie renty od ubezpieczyciela, u którego sprawca zdarzenia miał wykupioną polisę OC nie różni się wiele od sposobu dochodzenia naprawienia szkody z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynienia za obrażenia ciała lub rozstrój zdrowia. Należy także podkreślić, że roszczenia te często są dochodzone łącznie.

Więcej o kancelarii prawnej:

linia

  • Jesteśmy zespołem prawników, tworzonym przez radców prawnych. Nasza Kancelaria Prawna świadczy usługi dla firm oraz klientów indywidulanych.
  •  
  • Przejdź do naszego bloga

 

Skontaktuj się z kancelarią prawną:

linia

Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Krasuski

  • ul. Kręta 10/U1, 50-233 Wrocław
  • tel./fax: 71 719 59 08, kom. 736 860 916
  • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • NIP: 9241757850  REGON: 022462290

Sprawdź co u nas słychać:

linia

facebook krpk na facebooku

twitter krpk na tweeterze

google+ krpk na google +

tumblr logo white 20 na tumblr

Logo-Krajowej-Izby-Radców-Prawnych     Kancelaria Prawna Wrocław - logo

Współpracujemy z:

SII